Kaupungissa on Keskusta

Verkosto kaupunkitoiminnan tukena

Katuliiduilla-piirtäjät-yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Kaupungissa on Keskusta

Kaupunkilaiset hyötyvät
sote- ja maakuntauudistuksesta Lue lisää>>

***

Mikä tämä verkosto on?

Keskustassa on paljon kaupunkivaikuttajia ja -poliitikkoja, joiden aktiivisuutta puolue haluaa kaupunkitoiminnallaan tukea verkoston muodossa. Kaupungissa on Keskusta -verkosto on Suomen Keskustan kaupunkitoiminnan verkosto. Se keskittyy erityisesti kuuden suurimman kaupungin kunnallisjärjestöjen toiminnan kehittämiseen ja kaupunkilaisjäsenten tukemiseen yhteistyössä paikallisten piirijärjestöjen kanssa.

Keskusta yleispuolueena on varteenotettava vaihtoehto suomalaisessa politiikassa, oli paikkakunta mikä hyvänsä. Puolueella on sisältökysymyksiin riittävät hartiat aatteensa ja ohjelmiensa kautta. Verkoston tavoitteita on saada Keskustan vaikuttamisesta kaupunkiympäristössä entistä kiinnostavampaa ja innostavampaa, sekä parantaa puolueen kaupunkivaikuttajien osaamista ja keskinäistä yhteistyötä. Keskustan aate ja arvot tukevat sitä jo.

Verkoston toiminnanmuotoja ovat mm. matalan kynnyksen tilaisuudet, laadukkaat koulutukset esim. viestinnästä ja poliittisesta vaikuttamisesta sekä sosiaalisen median ryhmäkeskustelu.

Osana kaupunkitoimintaa toteutetaan toimintaa uussuomalaisten kanssa, minkä tavoitteena on tuoda uussuomalaisia lähemmäs Keskustan toimintaa ja vaikuttamista. Ideana on saada uussuomalaiset mukaan yhdenvertaisiksi politiikan toimijoiksi välttäen ajatusta kiintiöistä tai siitä, että uussuomalaiset eivät voisi olla yleispolitiikassa vahvoja tekijöitä.

 

Tule mukaan verkostoon

Mukaan verkostoon pääset, kun ilmoitat kiinnostuksestasi alla olevalla lomakkeella. Keskustan toiminnasta paikallisella kaupunkilaistasolla pitkälti vastaa kunnallisjärjestömme, josta sinuun ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.


Lisätietoja käytännönasioista antaa järjestösuunnittelija Matias Ollila.

Mukaan verkostoon!