Hae Keskustan työryhmiin

Kiinnostako Sinua Keskustan ohjelmatyö?

Apilatunnus vaaleanvihreä pohja sivun yläosan kuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Hae Keskustan työryhmiin

Haluatko vaikuttaa? Kiinnostaako Sinua Keskustan ohjelmatyö? Puolue perustaa nyt vaalikauden alkuvaiheessa seuraavat työryhmät:


Talouspoliittinen työryhmä
(puheenjohtaja Markus Lohi)

  • tehtävänä seurata talous- ja veropolitiikkaa sekä tehdä puolueelle sitä koskevia aloitteita ja esityksiä kannanotoiksi ja muiksi toimenpiteiksi. Työryhmä valmistelee puoluehallitukselle esitykset talous- ja veropoliittisiksi linjauksiksi vaaleihin, puoluekokouksiin ja muita tarkoituksia varten.


Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä
(puheenjohtaja Mikko Savola)

  • tehtävänä seurata ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (ml. puolustusasiat) sekä tehdä puolueelle sitä koskevia aloitteita ja esityksiä kannanotoiksi ja muiksi toimenpiteiksi. Työryhmä valmistelee puoluehallitukselle esitykset ulko- ja turvallisuuspoliittisiksi linjauksiksi vaaleihin, puoluekokouksiin ja muita tarkoituksia varten.


Kunta- ja aluetyöryhmä
(puheenjohtaja Mikko Kärnä)

  • tehtävänä seurata kunta- ja maakuntapolitiikkaa ja aluekehityspolitiikkaa sekä tehdä puolueelle niitä koskevia aloitteita ja esityksiä kannanotoiksi ja muiksi toimenpiteiksi. Työryhmä valmistelee edellä mainituista aiheista puoluehallitukselle esitykset puoluekokouksiin ja muita tarkoituksia varten. Työryhmä valmistelee esityksen Keskustan kuntavaaliohjelmaksi 2021.


Keskusta julistaa avoimen haun edellä mainittuihin työryhmiin. Jos olet kiinnostunut jonkun työryhmän jäsenyydestä, täytä alla oleva lomake. Kerro yhteystietosi, kokemuksesi ja osaamisesi työryhmän aihepiiristä sekä miksi työryhmä sinua kiinnostaa.

Työryhmän jäseneltä edellytetään sitoutuneisuutta työhön ja kykyä tuottaa tarvittaessa ohjelmatekstiä. Matkat työryhmän kokouksiin maksetaan puolueen matkustussäännön mukaisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan tai vaihtoehtoisesti säännön mukaisin kilometrikorvauksin, mikäli on tarve käyttää omaa autoa. Palkkiota, päivärahoja, ansionmenetyskorvauksia tms. ei työryhmän jäsenille ei makseta.

Hakuaika työryhmiin päättyy torstaina 17.10.2019. Työryhmiin nimetyille ilmoitetaan valinnasta viimeistään marraskuussa.  Muille hakeneille annetaan mahdollisuus osallistua työryhmien toimintaan sähköisen toiminta-alustan kautta tai muulla tavoin mahdollisuutena antaa palautetta työryhmän ohjelmaluonnoksiin.

Lisätietoja: poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen, ilkka.miettinen@keskusta.fi

Hakulomake
Haen seuraavaan työryhmään
Nimeni
Sähköpostiosoitteeni
Puhelinnumeroni
Syntymävuoteni
Kotikuntani
Kokemukseni ja osaamiseni työryhmän aihepiiristä (tiiviisti keskeiset asiat):
Kerro napakasti omin sanoin, miksi työryhmä sinua kiinnostaa: