Kuntavaalikoulutus

Kylä-eläväksi-kaupungit-kotoiisaksi-1984.jpg

Kuntavaalikoulutukseen ilmoittautuminen on nyt alkanut. Ilmoittautumaan pääsee alla olevan linkin kautta. Saamansa vahvistusviestin kautta voi osallistuja myös perua osallistumisensa esteen sattuessa.

https://www.lyyti.in/Keskustan_kuntavaalikouluttajakoulutus_9103

 

 

Kuntavaalikouluttajakoulutuksen ohjelmarunko Lauantai 1.10.2016

(alustava ohjelma)

Koulutuksessa käsitellään alla olevia aiheita alustuksina, keskusteluin ja työryhmätyöskentelynä

klo 9.00
Aamiainen

klo 10.00
Keskustan tavoitteet kuntavaaleissa 2017 - puoluesihteeri Jouni Ovaska
•        koulutuksen tavoitteet
•        Keskustan valtakunnalliset sisällölliset ja määrälliset tavoitteet
•        osaavat ja innokkaat ehdokkaat
•        kouluttajan rooli ja merkitys vaalityön osana
•        mitkä ovat ehdokkaiden ja kunnallisjärjestöjen odotukset
•        mitä puolue odottaa/toivoo kouluttajilta (ketjun lenkki)

klo 10.30
Vaalikampanjan osa-alueet - Ilkka Miettinen
•        ehdokkaan kampanjan suunnittelu ja toteutus
•        kampanjasuunnitelma ja sen rakentaminen

klo 11.00
Viestintä - Mari Kokko ja Jirka Hakala
•        viestintä ja sen merkitys
•        miten teen itseni ja asiani tutuksi – profiloituminen, itsensä brändääminen ts. erikoistuminen
•        viestinnän eri välineet ja keinot
•        hyvät esimerkit: nettisivut, some, blogit, videot, kirjoitukset yms.

klo 12.00
Lounas

klo 13.00
Kampanjointi - Mari Kokko
•        kampanjointi yksin
o   ihmisten kohtaaminen
o   omat tilaisuudet
•        kampanjointi yhdessä
o   puolueen suosittelemat yhteiset kampanjapäivät
o   kalenterin tarjoamat kampanjapäivät
o   ihmisten kohtaaminen
o   tilaisuudet yhdessä
•        passiivisuuden torjunta
o   miten tavoitetaan ihmiset, jotka kokevat, ettei heistä välitetä
o   äänestysaktiivisuuden parantaminen
o   vaikuttaminen oman kunnan, siis minun (politiikka on henkilökohtaista) asioihin

klo 14.30
Varainhankinta ja siihen liittyvä lainsäädäntö

klo 15.00
Iltapäiväkahvi

klo 15.30
Innostuksen herättäminen koulutuksella - Matias Ollila
•        koulutustilaisuuden malleja
o   koko päivän koulutus
o   erikokoiset koulutukset
o   erilaiset kunnat ja niiden toimintatavat

klo 16.15
Kunta ja kuntapäättäjät uuden edessä
•    uudistus on Keskustan vahvuus
•    uudistajan ja edelläkävijän rooli
•    alhaalta ylöspäin lähtevä vaikuttaminen (kansalaisyhteiskunnan ja demokratian näkökulmat)

klo 17.00
Kotiinlähtö