Suomi on sivistysvaltio, jossa kansanvalta ja kan­sansivistys muodostavat yhteiskunnan perustan. Osaaminen ja ammattitaito ovat olleet kautta historian taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen hyvinvointim­me kulmakiviä. Keskusta on sivistysliike, joka haluaa tukea ihmisiä itsensä kehittämisessä sekä paremman yhteiskunnan rakentamisessa.

Koulutus ja sivistys muodos­tavat pohjan jonka varaan eheä, osaava ja hyvinvoiva Suomi rakentuu.
Tutustu Keskustan koulutuslinjaukseen "Kunnon koulu kaikille">>