Koko Suomen elinvoimasta on pidettävä huolta.

Kirsi ja Matti800x450px.jpg
Jotkut väittävät, että ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen vain muutamaan suureen kaupunkiin on Suomen ja suomalaisten etu.

Meidän mielestämme jokaisella suomalaisella on oltava oikeus valita, mihin kotinsa ja elämänsä perustaa. Päättäjien on luotava elämisen edellytykset koko maassa. Tärkeä osa hyvää elämää on viihtyisä elinympäristö omassa kotikaupungissa tai -kunnassa ja mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseen sopiva asumisen muoto.

Tulevat maakunnat mahdollistavat osaltaan koko Suomen nykyistä tasapainoisemman kehittämisen sekä turvallisen ja työllistävän, hajautetun yhteiskunnan rakentamisen. Tällaiseen Suomeen mahtuvat niin vahvat maakunnat kuin vahvat kaupungit ja kunnat, sekä elinvoimainen maaseutu.

Näin saadaan kaikkien suomalaisten voimavarat rakentamaan vielä parempaa tulevaisuutta 100-vuotiaalle Suomelle. 

Enemmän kansanvaltaa, vähemmän hallintoa

sotemaku_hallinto.jpg

Maakunnat eivät lisää hallintoa, vaan ne selkeyttävät sitä. Uudistus lakkauttaa satoja nykyisiä hallinnollisia organisaatioita, kun niiden  tehtävät siirtyvät 18 maakunnan vastuulle. Itsehallinnolliset alueet ovat yleinen keino järjestää palveluja ja tarjota ihmisille vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia:  yli 90 prosenttia EU:n asukkaista asuu maissa, joissa on alueellista itsehallintoa.

Oman maakunnan palveluista päättävät vaaleilla valitut maakuntien luottamushenkilöt. Ylintä valtaa käyttää maakuntavaaleissa valittava maakuntavaltuusto. 

Maakuntavaaleissa ei äänestetä kuntarajojen mukaan, vaan äänestää voi ketä tahansa oman kotimaakunnan ehdokasta. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018, minkä jälkeen ne järjestetään kuntavaalien yhteydessä.

Maakuntavaltuutetut päättävät kaikista tärkeimmistä maakunnan asioista: maakunnan strategiasta, talousarviosta ja palvelujen hoitamisesta.

Miten näkyy arjessa?
 

Tärkein tavoite sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistukselle on tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen koko Suomessa kaikille suomalaisille.

Sen lisäksi maakuntien perustaminen näkyy arjessa esimerkiksi yrityksen perustamisen helpottumisena.  Esimerkiksi ravintolaa perustava on aiemmin joutunut ottamaan yhteyttä useisiin eri viranomaisiin: terveysvalvontaan (kunnan ympäristöterveydenhuolto), alkoholiviranomaiseen (aluehallintovirasto), pelastuslaitokseen ja monesti myös ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.

Nämä kaikki tehtävät tulevat olemaan jatkossa maakunnan vastuulla. Uuden maakunnan päättäjien ja henkilöstön tehtävänä on hyödyntää mahdollisuus ja kehittää julkisia palvelujamme entistä asiakaslähtöisemmiksi.