Kysymyksiä ja vastauksia

Keskusta.fi / Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Keskustan vaihtoehdosta

keskusta_kengat_225x340.jpgKuntavaaleissa äänestäjille on tarjolla paljon tietoa – oikeaa ja väärää. Löydät alta tyypillisiä kysymyksiä ja niihin Keskustan vastaukset.

Miksi Keskusta vastustaa hallituksen kuntauudistusta?

Keskusta ja Kataisen hallitus ovat jyrkästi eri mieltä siitä, miten kuntia ja palveluita pitää uudistaa.

Hallitukselle uudistaminen tarkoittaa pelkkiä kuntaliitoksia. Missään päin maailmaa sairaat eivät ole parantuneet eivätkä vanhukset nuortuneet kuntien rajoja siirtämällä. Hallitus on lakkauttamassa yli 200 kotikuntaa. Sitä emme hyväksy.

Mikä on Keskustan vaihtoehto?

Keskustan vaihtoehto kuntien ja palvelujen uudistamiseen on kotikunta-maakuntamalli. Keskustan mallilla terveydenhuolto saadaan nopeasti kuntoon ja lähipalvelut turvataan koko Suomessa.

Mitä Keskustan vaihtoehto tarkoittaa käytännössä?

Keskustan mallissa kotikunnat eli nykyiset kunnat hoitavat kuntalaisten arjen kannalta tärkeät lähipalvelut. Näitä ovat päiväkoti, peruskoulu, kirjasto, kulttuuripalvelut, liikuntapaikat sekä esimerkiksi asumiseen, rakentamiseen,  ympäristöön ja paikalliseen elinkeinojen kehittämiseen liittyvät asiat.

Kuntien välisellä yhteistyöllä maakunnittain tarjotaan terveys- ja sosiaalipalvelut kaikissa kotikunnissa. Keskustan vaihtoehdossa jokaisessa kunnassa säilyy terveyskeskus. Lääkärissä voi siis käydä joko tutussa terveyskeskuksessa tai naapurikunnassa muiden arjen asioiden hoitamisen lomassa.

Pitääkö paikkaansa, että Keskustan vaihtoehto lisää hallintoa?

Ei. Keskustan malli vähentäisi hallintoa ja tekisi suurimmista osasta nykyisiä kuntayhtymiä tarpeettomia. Myös terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittaminen helpottuisi, kun toimijoita on vähemmän. Näin saadaan aikaan säästöjä ja työntekijöille jää aikaa hoitaa sairaat ja vanhukset.

Miksi Keskusta vastustaa kuntaliitoksia?

Keskusta kannattaa vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntien pakkoliitoksia emme hyväksy. Hallitukselle kelpaavat vain kuntaliitokset. Se haluaa muodostaa koko Suomeen 70 – 100 suurkuntaa.

Miten päätöksenteko Keskustan mallissa hoituu?

Keskustan mallin on sanottu aiheuttavan demokratiavajeen. Se ei pidä paikkaansa. Keskustan vaihtoehdossa päättäjät voidaan valita maakuntavaltuustoihin samoissa vaaleissa kuin kuntapäättäjätkin. Toinen vaihtoehto on valita kunnanvaltuutetuista kunnan edustajat maakuntahallintoon.

Kenellä Keskustan mallissa on verotusoikeus?

Keskustan mallissa verotusoikeus säilyy kotikunnilla eli nykyisillä kunnilla.

Keskusta on arvostellut hallitusta keskittämispoli tiikasta. Mitä tarkoitatte?

Pääministeri Katainen on sanonut, että puhe koko Suomen asuttuna pitämisestä on vanhahtavaa. Me olemme jyrkästi eri mieltä. Keskusta ajaa koko Suomen asiaa. Meidän mielestämme jokaisella on oltava oikeus itse päättää, mihin kotinsa, työnsä ja elämänsä rakentaa. Hallituksen ajamat suurkunnat johtavat ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittämiseen.