Keskustan kotikunta-maakuntamalli

Keskusta.fi / Keskustan kotikunta-maakuntamalli

Keskustan malli turvaa palvelut koko Suomessa

keskusta_varpaat_225x340.jpgKunnallisvaalien pääkysymys on, miten palvelut turvataan koko Suomessa myös tulevaisuudessa.
Kuntia ja palveluja on uudistettava. Kiireellisintä on laittaa terveys- ja sosiaalipalvelut kuntoon. Lääkäriin on päästävä postinumerosta tai lompakon koosta riippumatta.

Keskusta haluaa uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa kotikunta-maakuntamallilla.

Keskustan mallissa kotikunnat eli nykyiset kunnat vastaavat lähipalveluista, kuten päivähoidosta, peruskoulusta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista ja kirjastoista sekä asumisesta, kaavoituksesta ja työpaikkojen ja yritystoiminnan edellytysten luonnista paikallisesti.

Näistä tehtävistä selviää hyvin niin 11 000 asukkaan Nivala kuin 2 000 asukkaan Karvia.
Keskustan mallissa laajempia hartioita vaativat palvelut hoidetaan maakunnittain.  Näitä palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, toisen asteen koulutus, maakunnan tason liikenne-, maankäyttö- ja kaavoitusasiat sekä alueen yhteiset työpaikkojen lisäämiseen ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseen tähtäävät toimet.

Terveyskeskus joka kunnassa

Meidän vaihtoehdossamme lääkäriin pääsee edelleen esimerkiksi tutussa terveyskeskuksessa, mutta yhtä hyvin voi käydä naapurikunnan terveyskeskuksessa asioiden hoitamisen lomassa. Jokaisessa kotikunnassa säilyy terveyskeskus.

Kotikunta – maakuntamallissa turvataan katkeamaton hoitoketju, kun raja-aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä poistetaan. Se tarkoittaa esimerkiksi välitöntä kuntoutusta suuren leikkauksen jälkeen. Olennaista on, että koko hoitoketjun järjestämisvastuu on samalla taholla eli maakunnalla. Malli tarkoittaa myös henkilökunnan osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä. Se tarkoittaa käytännössä lääkäripulan helpottumista terveyskeskuksissa ja henkilöstön nykyistä joustavampaa etenemistä eri tehtäviin saman organisaation sisällä. Kustannukset alenevat nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Hallinto vähenee

Yksi väite kotikunta-maakuntamallia vastaan on ollut hallintohimmeleiden kasvaminen. Se ei pidä paikkaansa. Hallinto kevenee nykytilaan verrattuna. Toinen väite on ollut demokratiavaje. Sekään ei pidä paikkaansa. Keskustan vaihtoehdossa päättäjät voidaan valita maakuntavaltuustoihin samoissa vaaleissa kuin kuntapäättäjätkin. Toinen vaihtoehto on valita kunnanvaltuutetuista kunnan edustajat maakuntahallintoon.
Keskustan mallissa kuntaliitoksia tapahtuu vain vapaaehtoisesti.

Kotikunta-maakuntamalli perustuu tutkittuun tietoon, onnistuneisiin kokemuksiin meillä ja muualla sekä ennen kaikkea kansalaisten toiveisiin palveluista. Keskustan mallilla terveydenhuolto saadaan nopeasti kuntoon ja lähipalvelut turvataan koko Suomessa.