Huolenpitoa - huomennakin.

Vi måste sköta om att hela Finland är livskraftigt.

Det finns en tankegång som går ut på att det ligger i Finlands och finländarnas intresse att alla människor, tjänster och arbetsplatser centraliseras till ett fåtal stora städer.

Vi anser däremot att alla finländare ska ha möjlighet att välja var de bor och var de lever sina liv. Beslutsfattarna ska sköta om att finländarna har möjlighet att leva en normal vardag överallt i landet. En viktig förutsättning för det goda livet är en trivsam livsmiljö i hemkommunen och möjligheten att välja en lämplig boendeform efter den egna livssituationen.

De kommande landskapen gör det möjligt att bygga ett tryggt, decentraliserat samhälle som erbjuder goda möjligheter till sysselsättning.

Arbetsplatser skapas framför allt i små och medelstora företag. I framtiden är en av hemkommunens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för allt fler växande och sysselsättande företag i Finland. Det ger livskraft överallt i landet, och samtidigt blir det möjligt att ta tillvara alla finländares insatser i bygget av en allt bättre framtid.

Kirsi och Matti 800x450px-med-text.jpg