Huolenpitoa - huomennakin.

Omsorgen börjar med närservicen i hemkommunen.

För många av oss är kommunen vår kära närkommun – en gemenskap där vi lever våra liv och där vi deltar i bygget av vårt land efter våra egna färdigheter och vår egen förmåga.

I framtiden baseras den gemensamma omsorgen i allt högre grad på hemkommunen. Kommunens viktigaste uppgift är att sköta om de tjänster som behövs i vardagen. Våra barn ska få högklassig dagvård och förskoleundervisning, och de ska få gå i skola tryggt och så nära hemmet som möjligt. Grundskolan i Finland ska vara världens bästa även i fortsättningen.

En förutsättning för ett framgångsrikt och helgjutet Finland är att det finns jämlika möjligheter till utbildning i alla stadier överallt i Finland. Så ska det vara också i morgon. Den internationella konkurrensen blir hela tiden hårdare, och vi uthålliga och flitiga nordbor kan klara oss i den endast om vi har kunnande av toppklass.

Barn och unga i Finland har under de senaste åren indelats allt skarpare i två grupper: de välmående och de som har det sämre. Vi måste förhindra att problemen tillspetsas ytterligare. Det kan vi göra genom att hjälpa familjerna i tid. En av våra lösningar är att stödja familjernas vardag med hjälp som ges i hemmet.

Förebyggandet av utslagningen av unga, särskilt av pojkar, börjar med omsorgen i hemkommunen, till exempel genom att öka möjligheterna till olika fritidsaktiviteter eller det uppsökande ungdomsarbetet. Det här hjälper särskilt de mest utsatta.

Vi får inte lämna någon ensam.

Vilma-800x450px-med-text.jpg