Timo Mikkilän artikkeli: Onnistunut Mitä meistä jää -seminaari Helsingissä

Keskusta.fi / Tapahtumat / Menneet tapahtumat / Timo Mikkilän artikkeli: Onnistunut Mitä meistä jää -seminaari Helsingissä
                                                                                                                                                                                                         13.10.2017

 

Onnistunut Mitä meistä jää -seminaari Helsingissä

Aineiston tulva on valtava, kuka päättää, mitä arkistoidaan?

Näitä ja muita kiperiä kysymyksiä pohdittiin 12.10 Helsingissä järjestetyssä seminaarissa, jonka järjestivät Keskustan ja maaseudun arkisto, Maaseudun Sivistysliitto ja Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Seminaari oli samalla tiedon liikkeestä, muokkautumisesta, valinnoista ja arvoista.

 

                                                            Seminaariyleisöä. Kuva: Niina Koskihaara

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasaliin oli saapunut runsaasti aiheesta kiinnostuneita kuuntelemaan alustuksia ja paneelikeskustelua. Tilaisuuden alussa Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm pohti kysymystä, mitä kansakunnan muisti oikeasti on. Ei ollut yllätys, että keskeiseksi kysymykseksi nousi myös ajankohtainen digitalisointityö, jolla kulttuuriperintöä säilytetään sähköisessä muodossa tutkijoiden ja asiasta kiinnostuneiden käyttöön.

 

Ekholm kertoi, että kotimaista aineistoa on Kansalliskirjastossa digitoituna noin 12 miljoonaa sivua ja näistä on jo tehty noin 7,6 miljoonaa latausta. ”Kansalaiset kirjoittavat koko ajan nettiin, Facebookiin, päiväkirjoihin. Tieto syntyy, mutta sitä on myös kadonnut. Huolestuttavaa on, että esimerkiksi suomalaisten yritysten tietoa on viime aikoina kadonnut”, Ekholm totesi.

 

Ekholm myös korosti, että on paljon tietoa, josta ihmiset eivät ole kiinnostuneita. Hän myös huomautti, että Suomi 100 vuotta -teeman yhteydessä olisi myös Kansalliskirjaston pitänyt tehdä enemmän kuin mihin se on pystynyt. ”Digitointi on edelleen avainasemassa.”

 

Mielenkiintoista lisäväriä päivän teemaan toi poliitikko, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.), joka alusti aiheesta tieto, politiikka ja julkisuus. Hän valitti sitä, että häneltä jää päivittäin paljon asioita arkistoimatta, mikä tulee olemaan ongelma, jos hän joskus tulevaisuudessa päättää kirjoittaa muistelmansa. Ilman omaa arkistoa tämä ei onnistu. ”Poliitikot arkistokurssille! Nyt poliitikkojen tuottamat tiedot ovat hajallaan eduskunnan sähköisissä kalentereissa, sähköposteissa, Facebookissa. Ei minulla ole tähän tilanteeseen esittää ratkaisua”, Vanhanen kiteytti.

 

Vanhanen myös muistutti, että esimerkiksi eduskunnan sähköinen kalenteri poistaa tietyn ajan jälkeen itse itseään. Kaikkia sähköpostiviestejä ei ehdi lukea saatikka luokitella. ”Minun kannaltani parasta olisi, jos Facebookissa tekemäni päivitykset, kirjoitukset ja valokuvat voisi säilyttää”, Vanhanen totesi.

 

Dosentti Tytti Isohookana-Asunmaan aiheena oli tutun, tuntemattoman ja unohduksiin jääneen tiedon äärellä. Hän korosti sitä, että historiantutkijat ovat täysin erilaisessa asemassa arkistojen ja tiedonhankinnan kannalta kuin 1960-luvulla. Isohookana-Asunmaan pohdiskeli aineiston hankinnan keskeisiä lähderyhmiä aina henkilö- suku- ja perhearkistoista lähtien.

 

”Sosiaalinen media on iso haaste historiantutkimukselle. Miten tutkija saa esimerkiksi koko viestinketjun tietoonsa, ja ovatko digitoidut arkistot täydellisiä ja jääkö jotakin digitoimatta. Tärkeää on myös se, miten arkistot onnistuvat nappaamaan olennaisen tiedon.”

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki esitti Minusta jää jälki -hanketta. Sen SKS toteutti pilottihankkeena yhteistyössä eräiden koulujen kanssa. Mukana oli opettajia ja oppilaita. ”Projektin keskeisin ydin oli se, että me kaikki voimme olla kulttuuriperinnön tallentajia”, Mettomäki tiivisti.

 

                                                               Panelistit.jpg

 

Seminaarin päättäneessä paneelikeskustelussa alustajat pohtivat yhteenvedonomaisesti esille nousseita asioita seminaarin puheenjohtajan, kustantaja Johanna Korhosen johdolla. Yhteinen huolenaihe myös paneelikeskustelussa oli se, että niin paljon tärkeää materiaalia katoaa tai jää arkistoimatta. Panelistit saivat myös vastatakseen kysymyksen, mistä eri aiheista he toivoisivat arkistoitavaa tietoa.

 

Vastaukset olivat mielenkiintoisia. Esille nousivat esimerkiksi käden taitot, oman suvun vaiheet, kotikirjastot, arjen historia ja erilaiset työvälineet.

 

Timo Mikkilä
Fil. tri, tietokirjailija

 

Kuvat, Raija Kallioinen (MSL) ja Niina Koskihaara (KMA)