Sanomalehtiaineistot

Keskusta.fi / Arkistoaineistot / Sanomalehtiaineistot

Puolueen äänenkannattajat

Taustaa
Maalaisliiton ensimmäiset äänenkannattajat olivat Ilkka ja Liitto, joita alettiin julkaista vuosina 1906 ja 1907, pian maalaisliiton perustavien kokouksien jälkeen.  
Autonomian ajan  puolueen äänenkannattajien määrä oli neljästä viiteen lehteä. Vuosien 1917 - 1920 aikana maalaisliittolaisten lehtien lukumäärä nousi kuudesta viiteentoista. Suurimmillaan lehtien määrä oli vuosina 1929 - 1932, jolloin ilmestyi yhteensä 18 äänenkannattajaa.
Vuonna 1986 Keskustapuolueella oli yhteensä 13 äänenkannattajaa. Niistä ilmestymistään vuonna 2017 jatkoi 10 lehteä, joista Pohjolan Sanomille kyseinen vuosi jäi viimeiseksi ilmestymisvuodeksi.

 

Arkiston sanomalehtiaineistot
Keskustan ja maaseudun arkiston sanomalehtikokoelmissa on sidottuna ja mikrofilmattuna keskustalaisten järjestöjen lehtiä, kuten Maakansa/Suomenmaan vuosikertoja (nidottuja vuodesta 1990 lähtien) ja muita keskustalaisten järjestöjen lehtiä.

Avain 1949 -
Kansamme Puolesta 1961 - 1987
Keskusta 1966 - 1993
Kyntäjä 1935 - 1965
Nuori Keskusta 1994 -
Peltomies 1937 - 1939
Suomenmaa 1930 - 1931
Tukimies 1957 - 1959
Vesainen 1980 - 2002

Merkittävin lehtileikekokoelma on opetusneuvos Urho Kittilän kokoama leikearkisto - Tompan Tuomon kokoelma. Myös muiden arkistonmuodostajien aineistoihin kuuluu runsaasti lehtileikkeitä.

 

Kansalliskirjaston digipalvelu
Kansalliskirjaston tarjoaman digipalvelun kautta on mahdollista tutustua sähköisesti ennen vuotta 1930 julkaistuihin lehtiin.

Linkki Kansalliskirjaston digitoituihin sanomalehtiin

Uudemmat lehdet ovat tutustuttavissa myös vapaakappalekirjastoissa, joita ovat: Kansalliskirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto sekä Itä-Suomen yliopiston kirjasto.

Lista puolueen äänenkannattajalehdistä

Lehtien nimen perässä hakasulkeissa olevat numerot ilmaisevat lehtien sukulaisuussuhteen; lehden nimi on muuttunut tai lehdet ovat yhdistyneet.

Kaarisulkeissa on ilmaistu lehtien ilmestymisvuodet.

Alleviivatut lehdet ilmestyivät edelleen vuonna 2017. (Lähde: MediaAuditFinland)

 

Etelä-Häme ( 1921)
Etelä-Saimaa (1940)

Hämeenmaa [2] (1949)
Hämeen Maa [1] (1922 - 1929)
Hämeen Maaseutu [1] (1930)
Häme-Karjala [2] (1946 - 1948)

Iisalmen Sanomat (1926 - )
Ilkka (1906 - )
Itä-Savo (1927 - )

Jaakkiman Lehti (1923 - 1925)
Jaakkiman Sanomat (1908)

Kainuun Sanomat (1918 - )
Karjalan Maa [3] (1918 - 2011)
Karjalan Sanomat [4] (1943 - 1945)
Karjalan Ääni (1919 - 1940)
Keski-Pohjalainen (1907 - 1908)
Keskipohjanmaa (1917 - )
Keski-Suomalainen [5] (1932 - 1986)
Korpi-Jaakko [3] (1918)
Kymen Sanomat [6] (1955 - )

Lalli (1918 - 2009)
Lapin Kansa (1928 - 1958)
Liitto (1907 - 1992)

 

 

Sanapilvikuva.jpg

Maakansa [4] (1909 - 1940, 1945 - 1965)
Maalainen (1907 - 1908)
Maan Ääni (1920)
Maaseutu [6] (1916 - 1954)

Peltomies (1937 - 1939)
Pohjolan Sanomat (1915 - 2017)

Saarijärven Paavo [5] (1918 - 1932)
Savola (1920)
Savon Sanomat (1908 - )
Suomenmaa I (1930 - 1933)
Suomenmaa [4] (1966 - )
Suursavolainen (1921 - 1932)

Talonpojan Lehti (1906 - 1907)
Turunmaa (1923 - 1953)

Uusi Häme (1938 - 1939)

Vakka-Suomi (1919 - 1923)

 

Sivulla käytetyt lähteet:
Punnonen & Pirilä 1986: Maalaisliitto / Keskustapuolue 1906 - 1986.

Alajoutsijärvi & Kovalainen & Sohlman 2009: Maalaisliitto, Keskustapuolue, Suomen Keskusta 1906 - 2009.