Arkistoaineistot

Keskusta.fi / Arkistoaineistot
yläkuva3.jpg

Arkistoaineistot

Keskustan ja maaseudun arkiston suurimman kokonaisuuden muodostaa Maalaisliiton/Keskustapuolueen/Suomen Keskustan arkisto. Puolueen arkistossa on asiakirjoja Maalaisliiton perustamisesta vuodesta 1906 lähtien, mutta runsaammin aineistoa on kertynyt 1940-luvulta alkaen. Puoluetoimiston aineiston ohella arkistoon on tallennettu myös Keskustan eduskuntaryhmän, piiri- ja kunnallisjärjestöjen sekä paikallisosastojen arkistoja.

KMA huolehtii myös puolueen sisarjärjestöjen ja muiden keskustalaisen liikkeen toimijoiden arkistoista. Keskustanaisten, Keskustanuorten, Keskustan Opiskelijaliiton, Maaseudun Sivistysliiton, Vesaisten ja Keskustan Lehtimiesten arkistot ovat niistä kiinnostuneiden käytettävissä samassa arkistossa.

Yksityisarkistot koostuvat puolueen keskeisten luottamus- ja toimihenkilöiden asiakirjoista ja muistiinpanoista. Näitä täydentävät puolueveteraanien haastattelut, joita on viime vuosikymmenien kuluessa tehty toista tuhatta.

 

Keskustan ja maaseudun arkistosta löytyvät mm. seuraavat arkistonmuodostajat:

 Maalaisliitto-Keskustapuolue-Suomen Keskusta 1906 alkaen

Maalaisliitto-Keskustapuolueen-Keskustan eduskuntaryhmä 1908 alkaen

Maalaisliiton Sanomalehtiyhdistys-Keskustan Lehtimiehet 1919 alkaen

Keskustan Opiskelijaliitto ja sen edeltäjät 1937 alkaen

Maakansa-Suomenmaa (kustannusyhtiö) 1937 alkaen

Suomen Keskustanaiset ja sen edeltäjät 1941 alkaen

Suomen Keskustanuoret ja sen edeltäjät 1945 alkaen

Maalaisliiton Lehdistö/Maaseutulehtien Liitto 1946 alkaen

Maalaisliiton-Keskustajärjestöjen Toimihenkilöt 1947 alkaen

Maaseudun Sivistysliitto 1948 alkaen

Maaseudun Raittiusliitto 1952 alkaen

Vesaisten Keskusliitto 1957 alkaen

Keskustan Koulutuspoliittinen Liitto 1971 alkaen

Keskustan Terveysliitto 1972 alkaen

 

Keskustan ja maaseudun arkistosta löytyy myös:

Piirijärjestöjen aineistoja

Kunnallisjärjestöjen aineistoja

Paikallisyhdistysten aineistoja

Naisten, nuorten, opiskelijoiden ja vesaisten osastojen aineistoja

Keskustalaiseen liikkeeseen kuuluvien muiden yhteisöjen aineistoja

Yksityis- ja erityiskokoelmia


Perustietoja KMA:ssa säilytettävistä arkistoaineistoista saa tutustumalla Yksityisten Keskusarkistojen ylläpitämään yhteisrekisteriin:

http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/

Yhteisrekisterissä on tietoja yli 700:sta KMA:n arkistonmuodostajasta. Rekisteriä ei enää päivitetä. Lisätietoja arkistoaineistoista saat ottamalla yhteyttä henkilökuntaa tai käymällä henkilökohtaisesti arkistossa.

Erikoisaineistot

Valokuva-arkistossa on yli 50 000 keskustalaisen liikkeen vaiheita kuvaavaa valokuvaa. Valokuvat on järjestetty henkilöittäin tai järjestön mukaan. Noin tuhannen julisteen julistearkistossa on puolueen vaalijulisteiden lisäksi runsaasti myös sisar- ja paikallisjärjestöjen julisteita. Valokuvia ja julisteita on saatavilla myös digitaalisessa muodossa.

Yksityiset keskusarkistot ry:n KARK-kuvatietokantaprojektin tuloksena syntyneessä kuvatietokannassa on nähtävillä 139 kpl KMA:n kuvanäytettä.

KARK kuva-arkistoprojekti

Äänitearkistossa on puolue-elinten kokousten taltiointeja vuodesta 1961 alkaen ja nauhoitteita sisarjärjestöjen kokouksista.  Uusimmat äänitteet ovat saatavilla myös digitaalisessa muodossa.

KMA:ssa on yli 50 puolue- ja vaalitoimintaan liittyvää elokuvaa ja vaalimainosta. Arkistossa on elokuvista käytettävissä sekä VHS:lle että DVD:lle siirrettyjä versioita. Alkuperäiset elokuvat ovat säilytyksessä Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa (ent. Suomen elokuva-arkisto).Muistitieto

KMA on kerännyt keskustalaisen liikkeen toimijoiden haastatteluja. Arkistossa on yli 1000 puolueen toimijoiden haastattelua, joista lähes kaikki on käytettävissä sekä äänitteenä että litteroidussa muodossa. KMA rohkaisee tutkijoita ja vanhempia toimijoita kirjoittamaan ylös muistitietoa. Tarvittaessa arkiston henkilökunta avustaa muistitiedon keruussa ja myös haastattelee vanhoja toimijoita.