Suomenmaa
Kimmo Tiilikainen
17.11.2018 14:48
#kurpitsakesä toiveuusinta jatkuu! Pari viikkoa kylvöstä siemenet olivat itäneet ja toinen taimi oli liikaa. Lisää auringon säteilyä marraskuiseen pimeyteen #kevättäkohti https://t.co/g0B676mWPO
Kimmo Tiilikainen
17.11.2018 14:37
Tästä alkoi #kurpitsakesä kun puoli vuotta sitten kylvin siemenet kasvusäkkiin. Toiveuusintana tämä startti sekä kurpitsakesän parhaat hetket lähipäivinä. Auringon säteilyä marraskuiseen pimeyteen! #kevättäkohti https://t.co/XITLsMqOjd
Kimmo Tiilikainen
17.11.2018 14:21
Korjausvelan purkua olenme jo vauhdilla aloittaneet vuosien 2018 ja 2019 budjeteissa sekä tuoreessa lisäbudjetissa. Metsähallituksen @Luontopalvelut on saanut muistaakseni noin 8 miljoonaa ekstraa yli kehysten. Tästä on hyvä jatkaa! https://t.co/otCvEyZ9AM
Kimmo Tiilikainen
17.11.2018 14:10
Muistin virkistykseksi @keskusta kuusi toimenpidettä hiilinielujen vahvistamiseksi https://t.co/IdI4bH2ZwV
Annika Saarikko
17.11.2018 12:38
Kun poliittisia toimia tehdään, on tunnistettava ja autettava niitä, joille lapsettomuus on olosuhdekysymys, Saarikko linjaa. ”Politiikan kannattaa keskittyä heihin, jotka ilmaisevat halunsa perheellistyä, mutta näkevät sille yhteiskunnallisia esteitä.” https://t.co/XczKeBtKT3
Keskusta
17.11.2018 10:25
Kun vielä avaamme realistisen vihreyden viimeisen kohdan on apila tältä osin avattu. Mitä siis tarkoittaa monimuotoinen luonto? Saamme luonnolta paljon – virkistymisenä, elämyksinä, riistalihana, kalana ja marjoina. Keskusta on valmiina toimimaan moninaisten elinympäristöjen puolesta. Käytännössä kyse on esimerkiksi kalateiden rakentamisesta, Itämeren suojelusta ja kosteikkojen suojelemisesta. Oikeus lähiluontoon kuuluu meille kaikille, myös kaupunkilaisille. Siksi Keskusta pitää kaupunkipuistojen ja viheralueiden puolta. Keskusta on myös erämyönteinen puolue. Meille on arvovalinta puolustaa eräharrastusta ja sen edellytyksiä. Monelle suomalaiselle metsästys ja kalastus on tärkeä tapa ylläpitää luontosuhdetta. #luottamuksenapila #realistinenvihreys #monimuotoinenluonto 🍀🍀🍀 [Tekstivastine: suomalainen kesäinen järvimaisema kauneimmillaan. Lettipäinen tyttö katselee maisemaa.]
Keskusta
17.11.2018 10:15
Realistiseen vihreyteen kuuluu myös hyvä suomalainen ruoka! Apilan lehdykkään kohta avattiin otsakkeella: ”Parasta lähiruokaa”. Keskusta on suomalaisen ruuan puolue. Suomalaista ruokaa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Maatalouden kannattavuus paranee vain toimivien, reiluuden markkinoiden kautta. Keskustan tavoitteena on, että suomalainen ruoka on hiilineutraalia vuoteen 2040 mennessä. Meillä on Euroopan nuorimmat ja koulutetuimmat viljelijät, joten meillä on kaikki edellytykset tähän. Ilmastotyöstä pitää tehdä nuorille viljelijöille uusi tukijalka ei kannattavuutta heikentävä lisärasite. 🍀🍀🍀 #luottamuksenapila #realistinenvihreys #parastalähiruokaa [Tekstivastine: suomalainen lehmä katselee lähikuvassa kohti kameraa.]
Keskusta
17.11.2018 09:48
Luottamuksen Apilassa avattiin myös realistisen vihreyden kohta vihreä talous. Ja meille keskustalaisille se tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita: Suomen on siirryttävä fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen. Tehdään se, mikä voidaan uusiutuvista ja kierrätetään jo olemassa olevat raaka-aineet niin pitkälle kuin mahdollista. Biotalous vaatii myös raaka-aineita, joista tärkein meillä on puu. Upea ja monipuolinen raaka-aine. Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva metsätalous on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. #luottamuksenapila #realistinenvihreys #vihreätalous🍀🍀🍀 [Tekstivastine: Talvinen tukkipino.]
Keskusta
17.11.2018 09:38
Luottamuksen apilan ympäristöteema ILMASTO KUNTOON: Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuuden ensimmäisten valtioiden joukossa, viimeistään vuonna 2045. Tämä vaatii kolmea asiaa: Kulutustottumusten muuttamista, hiilinielujen vahvistamista ja uutta teknologiaa. Hylkäämme fossiiliset polttoaineet ja siirrymme kokonaan uusiutuvaan energiaan, vähennämme voimakkaasti päästöjä energiantuotannon lisäksi etenkin liikenteessä ja rakentamisessa. Satsaamme uusiin puhtaisiin ja energiatehokkaisiin teknologioihin. Hiilinielujen vahvistamiseksi Keskusta on jo tehnyt oman esityksensä. Siihen kuuluu toimia soiden ennallistamisesta maatalousmaiden hiilensidontakyvyn vahvistamiseen ja huonosti tuottavien peltojen metsittämiseen. #luottamuksenapila #realistinenvihreys #ilmastokuntoon 🍀🍀🍀 [Tekstivastine: Suomalainen metsäinen luonto.]
Keskusta
17.11.2018 09:18
Luottamuksen apila sai jälleen lisää sisältöä! Keskustan tulevan vaalikauden ympäristöteemat realistisen vihreyden alla ovat: Ilmasto kuntoon, vihreä talous, parasta lähiruokaa ja monimuotoinen luonto. Keskustalle vihreys ei ole koskaan ollut pelkkää kaunista puhetta vaan konkreettisia tekoja ihmisen ja luonnon kestävän kumppanuuden eteen. #luottamuksenapila #realistinenvihreys #ilmastokuntoon #vihreätalous #parastalähiruokaa #monimuotoinenluonto 🍀🍀🍀🍀 [tekstivastine: Nainen kävelee koiran kanssa luonnossa.]
Suomen Keskusta
17.11.2018 08:44
.@juhasipila: Keskustalaisessa vihreydessä on kyse ihmisen ja luonnon kestävästä kumppanuudesta. Tässä työssä te keskustanuoret olette aina olleet puolueelle tärkeitä kirittäjiä ja ideamoottoreita. Odotan, että tulette vielä haastamaan nämäkin linjaukseni. #keskusta #kenu18
Suomen Keskusta
17.11.2018 08:44
.@juhasipila: Ylisukupolveisuus on perustavanlaatuinen keskustalainen arvo. Vanhan sanonnan mukaan ”tila tulee jättää tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin on sen itse saanut”. Tämä on myös se lähtökohta, josta Keskusta linjaa ympäristöpolitiikkaa. #keskusta #kenu18
+