Valtion omaisuudesta vauhtia koko Suomeen

Valtion omaisuutta ei pidä myydä valtiontalouden alijäämän ja syömävelan kattamiseksi. Sillä pitää luoda uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja. Riittävän rahoituksen saanti on yritysten kasvun merkittävä pullonkaula. Yksi ratkaisu tähän on kasvurahasto.

Valtion tase eli omaisuus pitää laittaa paremmin töihin. Keskusta käyttäisi pienen osan, esimerkiksi 1,5 miljardia valtion noin 30 miljardin yritysomaisuudesta, seuraavan 10 vuoden aikana vauhdittamaan yritysten kasvua. Kasvurahasto toteutettaisiin nykyisten toimijoiden, kuten Suomen Teollisuussijoitus Oy:n, Finnvera Oyj:n sekä yksityisten toimijoiden kautta kannattavan yritystoiminnan kriteerit täyttäviin kohteisiin siten, että yksityinen raha kulkee aina edellä. Edellä mainitut vakiintuneet toimijat tarvitsevat kuitenkin kipeästi uusia työkaluja ja parempia resursseja yritysten kasvun rahoittamiseen. Julkinen raha kannattaa kohdentaa rahoituksen pullonkauloihin täydentämään yksityistä rahoitusta.

Suurten liikennehankkeiden rahoittamiseksi tarvitaan uusi väline, Valtion Infra Oy.