Vähemmän normeja, enemmän luottamusta

Suomessa tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista. Yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen turvaverkkojen pitää toimia. Ehyessä yhteiskunnassa kaveria autetaan, ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti, heillä on mahdollisuus osallistua ja kansalaiset noudattavat yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Suomalaiset tarvitsevat ylenmääräisten normien sijaan lisää keskinäistä luottamusta. Välttämättömiin uudistuksiin, kilpailukyvyn parantamiseen ja työllisyyden nostoon tarvitaan yhteiskuntasopimusta – poikkeuksellisen vahvaa ja sitoutuvaa yhteistyötä hallituksen, eduskunnan, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden välillä.

Valtion pitää lisätä luottamusta ennen kaikkea johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä päätöksenteolla. Julkisen sektorin johtamisjärjestelmä pitää uudistaa alkaen valtioneuvoston työskentelystä ja valtion tilinpitokäytäntö muuttaa.

Julkinen sektori pitää muuttaa jarrusta mahdollistajaksi – yrittämisen ja työnteon kannustajaksi. Turhaa normitusta pitää purkaa. Lupien, valitusten ja muiden asioiden käsittelylle tarvitaan selkeät aikarajat. Julkisen hallinnon sujuvuudesta pitää tehdä Suomelle kilpailuetu.