Tasa-arvoa yksineläville

Yksinelävien elämäntilanteet ja ongelmat on huomioitava nykyistä paremmin päätöksenteossa. Heidän köyhyyttään tulee ehkäistä pitämällä huolta perusturvasta ja tukemalla heidän työllistymistään. Yksinelävien tarpeet ja toiveet kohtuuhintaisesta asumisesta on saatava sanoista teoiksi.

Yhteiskunnassa tulee välttää sellaisia maksuja tai verotuksen muotoja, jotka asettavat yksinelävät eriarvoiseen asemaan. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä pitää yksinelävillä korottaa.

Yhden vanhemman perheitä pitää tukea joustavilla päivähoitojärjestelyillä ja kehittämällä kunnallista kotiapua tukemaan näiden perheiden arkea nykyistä paremmin.