Stoppi nuorten syrjäytymiselle

Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa. Yhteiskunnalle hän maksaa elämänsä aikana 1,2 miljoonaa euroa, puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä. Syrjäytymistä ei ratkaista kaavamaisilla ratkaisuilla kuten oppivelvollisuusiän nostolla.

Syrjäytymisvaarassa oleva nuori tarvitsee juuri hänelle räätälöityjä ratkaisuja.  Peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa vaille jäänyt nuori on viime kädessä haettava kotoa ja laadittava hänelle sopiva koulutus- tai harjoittelupolku työelämään.

On otettava käyttöön rinnalla kulkemisen toimintamalleja. Niissä yksi aikuinen ottaa vastuun nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista eikä nuorta pompotella luukulta toiselle.

Puolustusvoimien kutsunnoista on kehitettävä koko ikäluokkaa, myös nuoria naisia, koskevat tulevaisuuskutsunnat. Niissä nuori voi käydä asevelvollisuutensa suorittamisvaihtoehtojen lisäksi läpi eri alojen ammattilaisten kanssa tulevaisuuteensa liittyvä asioita ja saada ongelmiinsa ohjausta ja tukea.