Nej till att leva på lån

Finland behöver ett djärvt ekonomiskt program. Staten måste sluta leva på kredit inom 6-7 år. Det viktigaste är att Finlands ekonomi når en tillväxttakt på två procent senast år 2019 och vi på så sätt säkerställer förutsättningarna för vår välfärd.

Statsekonomins faktiska underskott måste minskas till under två miljarder euro och kommunekonomins underskott till cirka en miljard under följande valperiod. Det ekonomiska programmet innebär strikta sparkrav inom den offentliga sektorn, bättre lönsamhet, slopande av onödig reglering och vid behov nedskärning av utgifterna med 2 miljarder euro. De nya stora reformerna såsom pensionsreformen, förlängningen av arbetskarriärerna och kampen mot den grå ekonomin måste beslutsamt ros i hamn.