Närståendevården och äldreomsorgen måste förbättras

Närståendevårdarna tar hand om personer som behöver ständig hjälp till exempel på grund av ålder eller handikapp. I dagens Finland är närståendevårdarna i ojämlik ställning beroende på var de bor. Stödet varierar beroende på hemkommunen. Därför måste enhetliga nationella kriterier tas fram för närståendevården, och ansvaret för det ekonomiska stödet till närståendevårdarna överföras på FPA.

Närståendevårdarna ska också ha tillgång till tillräckliga stödtjänster.

Var och en har rätt till en god och värdig ålderdom. Detta innebär självbestämmanderätt, delaktighet och trygghet. Alla äldre människor ska få stöd och service efter sina egna behov.

Familjevård bör utnyttjas allt mer såväl för barn och unga som placerats utom hemmet som för äldre, handikappade och rehabiliteringsklienter inom mentalvården.