Kommunernas service och finansiering i balans

Statens kommunpolitik ska vara långsiktig och inge förtroende. Kommunernas uppgifter och finansiering måste vara i balans. Vi måste förnya kommunernas verksamhetsmodeller, våga avveckla de normer som styr dem och avhålla oss från att påföra kommunerna nya uppgifter. Experiment med frikommuner bör inledas. Statsandelsreformen bör justeras genom att fästa större uppmärksamhet vid effekterna på kommunnivå och  premiera förebyggande arbete.

Vi måste slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Vi godkänner inte tvångssammanslagningar, kommuner ska gå samman på frivillig basis.

Målet ska vara en demokratisk regionförvaltning och en centralförvaltning som är betydligt lättare än i dag. Uppgifter som förutsätter regional utveckling och behörighet ska vila på en folkstyrd landskapsförvaltning.