Beskattningen ska sporra till företagande och arbete

Beskattningen av finländarna är redan nu i världsrekordklass. Vi kan inte öka vår totala skattebelastning ytterligare. Beskattningen ska vara förutsebar och konsekvent och den bör förenklas. Den ska uppmuntra till arbete, företagande och risktagande.
Som motvikt till storföretagens sänkta samfundsskatt ska personbolagens och firmornas ställning förbättras till exempel genom  ett företagaravdrag  i beskattningen.  

Egenföretagarnas ställning bör förbättras genom att den nedre gränsen för momsskyldighet höjs till 10 000 euro och lättnadsbeloppet till 40 000 euro.

För att stärka företagens tillväxt och sysselsättningsmöjligheter bör vi skapa ett nytt reserveringssystem som gör det möjligt att lämna en del av vinsten i företaget som en reservering, som sedan måste upplösas till exempel under de fyra följande åren.
Risktagande ska uppmuntras till exempel genom att göra det möjligt att dra av överlåtelseförluster från de övriga kapitalinkomsterna. Indelningen enligt inkomstkälla ska slopas i företagsbeskattningen.