200 000 nya jobb

Vi måste vända trenden i vår tynande ekonomi. Den privata sektorn behöver 200 000 nya jobb under de tio närmaste åren. Det kräver att man skapar tillväxt i synnerhet i nya branscher såsom bioekonomi och kreativ ekonomi. Våra traditionella branscher behöver förnyas och förstärkas.

Företagens konkurrenskraft ska förbättras genom ett samhällskontrakt. Beskattningen ska uppmuntra till företagande, risktagande och arbete. Reglering som begränsar aktivitet och konkurrens ska avskaffas. Behovsprövningen för arbetskraft från länder utanför EES ska slopas.

Trafikpolitiken ska stödja företagsverksamheten och medborgarnas vardag. Tyngdpunkten ska flyttas från nya dyra projekt till drift och underhåll av vägar, banor och andra trafikleder.

Arbetskarriärerna ska förlängas. Utöver pensionsreformen behöver vi allt snabbare ingång till arbetslivet. Vi ska värna om arbetsförmågan, satsa på rehabilitering och ännu bättre arbetshälsa samt utnyttja partiellt arbetsföra personers kunnande. Arbetsmarknaden ska förnyas så att både arbetstagarens trygghet och arbetsgivarens flexmöjligheter ökas.

Den sociala tryggheten ska utvecklas så att den garanterar ekonomisk grundtrygghet och samtidigt sporrar till att ta emot arbete. Grundtryggheten ska synas i sömmarna och utvecklas genom regionala försök.

Vi behöver metoder för att aktivera investeringar och höja produktutvecklingens och forskningens andel av bruttonationalprodukten närmare målet på fyra procent. Företag kan sporras till detta med hjälp av en tillämpning av reserveringssystemet för outdelade vinstmedel, i stället för den estniska skattemodellen.