Omaishoito ja vanhusten hoiva kuntoon

Omaishoitajat pitävät huolta ikääntyneistä, vammaisista tai muutoin jatkuvaa apua tarvitsevista läheisistään. Tällä hetkellä eri puolilla Suomea asuvat omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa. Tuen taso vaihtelee riippuen kotikunnasta. Siksi omaishoidolle on laadittava yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit ja omaishoitajien rahallinen tuki on siirrettävä Kelan vastattavaksi. Omaishoitajille pitää turvata myös riittävät tukipalvelut.

Jokaisella on oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen. Siihen kuuluu itsemääräämisoikeus, osallisuus ja turvallisuus. Jokaisen ikäihmisen on saatava tukea ja palveluita tarpeidensa mukaan.

Perhehoitoa on yhä enemmän hyödynnettävä sijoitettujen lasten ja nuorten lisäksi myös ikäihmisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kohdalla.