Kuntien palvelut ja rahoitus tasapainoon

Valtion kuntapolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja luottamusta rakentavaa. Kuntien tehtävät ja rahoitus on saatava tasapainoon. Kuntien toimintatapoja pitää uudistaa, niitä ohjaavia normeja on uskallettava purkaa ja uusien tehtävien antamisesta kunnille tulee pidättäytyä. Vapaakuntakokeilu on aloitettava.  Valtionosuusuudistusta on korjattava kiinnittämällä nykyistä enemmän huomiota kuntakohtaisiin vaikutuksiin sekä ennaltaehkäisevän työn palkitsemiseen.  

Kunnallista itsehallintoa on puolustettava.  Emme hyväksy pakkoliitoksia vaan liitosten pitää perustua vapaaehtoisuuteen.
Tavoitteena pitää olla kansanvaltainen aluehallinto ja nykyistä huomattavasti kevyempi keskushallinto. Alueellista kehittämistä ja toimivaltaa edellyttävät tehtävät tulee koota kansanvaltaisen maakuntahallinnon vastuulle.