Koulutus ja osaaminen kivijalkana

Suomesta on tehtävä luovuuden, osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen mallimaa. Tasa-arvoinen perusopetus ja koulutuksen saavutettavuus koko maassa on turvattava. Koulupudokkaiden määrää on vähennettävä.

Lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen on edistettävä. Perusopetuksen oppimistavat ja koulupäivän rakenne on uudistettava. Mobiilien oppimisympäristöjen ja pelinomaisen oppimisen käyttöä on lisättävä. Tavoitteeksi on asetettava tunti liikuntaa koulupäivän aikana.

Lukio on voitava käydä kotoa käsin. Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti kattava. Ammatillisen koulutuksen kestoa on tiivistettävä huolehtien opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuden säilymisestä. Nuorten oppisopimuskoulutus on muutettava koulutussopimukseksi.

Koulutuksen byrokratiaa ja turhia normeja on karsittava. Eri koulutusasteiden ja koulutusmuotojen tiiviimpi yhteistyö on mahdollistettava. Kokeilut on otettava osaksi koulutusjärjestelmän uudistamista, esimerkiksi etä- ja nettiopetus lukioissa, venäjän kieli Itä-Suomessa.

Koulutusvienti on saatava kunnolla vauhtiin. Lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on mahdollistettava.