Aikaa lähimmäisille, tilaa vapaaehtoistyölle

Ihmiset kantavat vastuuta lähimmäisistään antamalla heille aikaansa ja arkipäivän apua. Se on paitsi inhimillisesti, myös kansantaloutemme kannalta korvaamattoman arvokasta.

Monet suomalaiset toimivat myös järjestöissä ja muussa vapaaehtoistyössä. Tämän toiminnan perusedellytykset, etenkin pitkäjänteinen rahoitus, on turvattava. Seuroja ja järjestöjä rasittavia normeja ja byrokratiaa on purettava. On sallittava esimerkiksi matkakulujen korvaaminen ja ruoan tarjoaminen vapaaehtoistoimijoille. Julkisia tiloja ja välineitä on tarjottava yhä enemmän vapaaehtoistoimijoiden käyttöön.

Vapaaehtoistoimijoiden asiantuntemusta pitää hyödyntää nykyistä paremmin. Heitä pitää kuulla entistä useammin jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä ottaa mukaan palvelujen uudistamiseen, suunnitteluun ja tuottamiseen.