Sivistys



Sivistys on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Pidetään huolta, että kaikilla on siihen mahdollisuus. Varmistetaan, että suomalaisen koulun menestystarina jatkuu.


Oppimisen perusta on laitettava kuntoon. Keskustan ehdottamassa pienten lasten koulussa esiopetus ja peruskoulun kaksi ensimmäistä vuotta muodostaisivat opintien ensimmäisen vaiheen. Toisen luokan lopussa tarkasteltaisiin osaamista. Lapsi siirtyisi joustavasti eteenpäin, kun perustaidot ovat hallinnassa.

Teemakuva_SIVISTYS_380px.jpgPeruskoulusta on saatava eväät jatko-opintoihin. Kaikkien nuorten on suoritettava vähintään toisen asteen tutkinto. Tämä takaa matkalipun työmarkkinoille. Kaavamaisten ratkaisujen sijaan tarvitaan ohjausta ja tukitoimia. Ammatilliseen koulutuksen tarvitaan tuhat uutta opettajaa ja ohjaajaa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tueksi.

Työelämän murros vaatii jatkuvaa uuden oppimista, tietojen ja taitojen päivittämistä. Siksi oppimisesta on tehtävä rajatonta, jatkuvaa ja paikasta riippumatonta. Monimuotoista muunto-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta pitää vahvistaa. Korkeakoulutuksen pitää olla jokaisen saavutettavissa, jokaisessa maakunnassa uusia tekniikoita ja yhtä alustaa käyttäen.

Sivistys ei ole vain koulutusta. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut on saatava kaikkien ulottuville. Julkisilla varoilla on tuettava erityisesti omaehtoisia, mahdollisimman monet väestöryhmät saavuttavia harrastusmahdollisuuksia.

 

___

Haluatko tutustua tarkemmin tähän aiheeseen? Lue lisää vaaliohjelmassa>>