PerheetSuomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin maa, joka ymmärtää erilaisten perheiden tarpeet. Keskustan perhepolitiikka käsittää kaikki muksuista mummoihin.

Kotihoidon, päiväkodin ja muiden hoitomuotojen pitää olla aitoja vaihtoehtoja, joista perheet voivat valita kulloinkin sopivimman. Tarvitsemme lasten ja perheiden tarpeista lähtevän perhevapaauudistuksen. Keskusta puolustaa jatkossakin kotihoidontukea.

Teemakuva_PERHEET_380px.jpgLapsiperheköyhyys vaatii täsmätoimia. Esitämme harkinnanvaraista ylimääräistä lapsilisää pienituloisimmille perheille. Kunnallinen kotiapu ja perhetyö on nostettava takaisin perheiden avuksi. Joustavat työajat, osa-aika- ja etätyö tukevat vanhemmuuden ja työn tasapainoa.

Jokainen nuori tarvitsee välittävää ja rinnalla kulkevaa aikuista. Avainasemassa ovat perhe ja koulu. Painopiste on siirrettävä ongelmien ehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin. Mielenterveyspalveluja tarvitaan kaikilla kouluasteilla. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen.

Ikäihmiset ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara. Heidän itsemääräämisoikeuttaan pitää kunnioittaa. Eläkkeelle siirtyvät ja siellä olevat tarvitsevat hyvinvointi- ja terveysneuvontaa. Yksinäisyyttä ja turvattomuutta torjutaan yhteisvoimin. Kotihoidon tarvitsemat käsiparit on turvattava. Omaishoitajat ansaitsevat tasa-arvoisen kohtelun ja arvostuksen. Takuueläkkeitä on edelleen korotettava ja indeksikorotukset palautettava eläkeläisköyhyyden torjumiseksi.

 

___

Haluatko tutustua lähemmin tähän aiheeseen? Lue lisää vaaliohjelmassa >>