IlmastoIlmasto ei odota. Sen hyväksi on tehtävä enemmän ja nopeammin. Tekijöitä olemme me kaikki - yhdessä.

Hyvä ilmastopolitikka ei ole toistemme syyllistämistä, vaan ratkaisujen etsimistä. Keskustan tavoite on hiilineutraali Suomi viimeistään vuonna 2045. Hiilinieluja on kasvatettava, kulutustottumuksia muutettava ja uutta teknologiaa kehitettävä. Yhteiskunnan ja markkinoiden pitää helpottaa kestävien valintojen tekemistä. Tuotteiden ja palveluiden ilmastovaikutuksista on saatava luotettavaa tietoa.

Teemakuva_ILMASTO_380px.jpgLaitetaan metsät töihin ilmaston hyväksi. Lisätään kestävää puun käyttöä pitäen samalla huolta metsien hiilinieluista ja monimuotoisuudesta. Istutetaan metsää käytöstä poistetuille turvesoille ja viljelystä poistetuille pelloille.  Hoidetaan rästiin jääneet ensiharvennukset. Ennallistetaan soita ja vahvistetaan maatalousmaan hiilensidontakykyä.

Puulla voidaan korvata ympäristölle haitallisempaa tuotantoa. Suomesta pitää tehdä puurakentamisen mallimaa.
Kotimainen energia on Keskustalle ensisijaista. Suuntaamme kohti uusiutuvan energian Suomea.  Panostamme puhtaisiin teknologioihin sekä älykkääseen, varastoivaan ja hajautettuun energiajärjestelmään.

Fossiilitaloudesta on siirryttävä bio- ja kiertotalouteen, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön. Materiaalit pitää hyödyntää ja kierrättää mahdollisimman tehokkaasti. Muovin käyttöä on vähennettävä.

 

___

Haluatko tutustua tarkemmin tähän aiheeseen? Lue lisää vaaliohjelmassa>>