135

Kristiina

Siikala-Lautjärvi

ikä 61 vuotta
kehityspäällikkö, FM
Siuntio
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen finanssialalla töissä oleva aikuisten lasten äiti ja yrittäjän puoliso. Harrastan veneilyä, puutarhanhoitoa ja remontteja. Kestävä kehitys on lähellä sydäntäni ja rakastan täytekakkujen tekoa.

Suomen arvoiset teemani


Arvojen on ohjattava toimintaamme. Ikääntyvän yhteiskunnan ratkaisujen on oltava esteettömiä ja turvallisia. Varautumista elämänmuutosten mukanaan tuomiin muutoksiin on helpotettava ja siihen on kannustettava. Parasta lääkettä nuorten syrjäytymisen vähentämiselle on panostaminen varhaiskasvatukseen ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.
Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä. Jo ruokavalinnoilla voimme vaikuttaa kasvihuonepäästöihin.
Haluamme Uudellamaalla toteuttaa unelmiamme. Työssäkäynnin edellytykset ja palvelujen saatavuus turvattava ja niitä on kehitettävä.

Blogi


Varautuminen on viisautta

6.3.2019

Yhteiskunta digitalisoituu ja palvelut ympärillämme muuttuvat vauhdilla. Me suomalaiset ikäännymme samanaikaisesti Euroopan maista nopeimmin. Miten voimme varmistaa, että kaikki pysyvät mukana oman toimintakyvyn heikentyessä? Ikääntyvän yhteiskunnan ratkaisujen on oltava esteettömiä ja turvallisia. Arvojen on ohjattava toimintaa.
Mitä paremmin on itse varautunut ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin, sitä huolettomammin voi viettää eläkepäiviä. Taloudellinen varautuminen on tärkeä osatekijä hyvälle elämälle ja ikääntymiselle. Varautumista ei kannata lykätä. Taloudellisten asioiden suunnittelu ja hallinta kuuluvat arjen perusasioihin jokaisessa elämänvaiheessa.
Yhä useampi ajattelee jo nuorena, että omaa varautumista tulevaan tarvitaan. Eläkeaikoja varten säästävien suomalaisten määrä onkin kasvussa. Suomalaiset säästävät myös vuosi vuodelta innokkaammin rahojaan vararahastoksi tai pahan päivän varalle. Myös riittävän aikaisin aloitettu säännöllinen säästäminen merkitsee lisäturvaa eläkeiässä. Vapaaehtoisella eläkesäästämisellä pieni- ja keskituloiset ihmiset voivat pienillä summilla kuukaudessa täydentää lakisääteistä eläketurvaa, jos se on jäänyt vajaaksi esimerkiksi työttömyyden tai hoitovapaiden vuoksi.
Milloin on niin paha päivä, että säästöt on syytä ottaa käyttöön? Entä jos rahat loppuvat kesken? Pohdittavaa on paljon, eikä pohdintaa kannata jättää siihen vaiheeseen, jossa omat voimat eivät ole enää täydessä terässä.
Käytännössä suomalaisen varautuminen ikääntymiseen hoituu kuitenkin pitkälti lakisääteisen työeläkkeen avulla. Ikääntymisen myötä kasvava hoiva- ja terveyspalveluiden tarve saattaa kuitenkin lisätä ikääntyvien kotitalouksien menoja merkittävästi.
Olen ollut mukana pohtimassa Vanhustyön Keskusliiton ja mm. eri eläkeläisjärjestöjen kanssa mitä ikääntyvien ihmisten taloudellinen varautuminen pitää sisällään ja mitä varautumisen keinoja meillä on tai tulisi olla käytettävissä. Keskustelun teemoiksi valikoituivat oman hyvinvoinnin edistäminen ja sen rahoitus, huoleton asuminen, digitalisaatio, palveluiden hankkiminen ja myyminen sekä turvallisuuden edistäminen. Yhteistyön tuloksena valmistui julkaisu ”Suunnittele itse elämääsi - talousasiat hoitoon huolella”. Linkki: #search=vanhuuteen%20varautuminen%20opas" target="_blank">http://www.finanssiala.fi/materiaalit/FA-2018-Varautuminen_vanhuuteen.pdf#search=vanhuuteen%20varautuminen%20opas
Kannattaa tutustua!

Kalenteri


  Keskustan eduskuntaryhmän ja kansanedustajaehdokkaita Karjalohjalla

  10.3.2019 klo 16:00
  Horttiherttua, Härjänvatsantie 25, Karjalohja

  Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan kanssamme kahvin merkeissä!

  Keskustan kansanedustajia ja meitä eduskuntavaaliehdokkaita Siuntiossa

  11.3.2019 klo 16:00
  Siuntion Kuntakeskus, Fanjunkarsin torppa, Fanjunkarsintie 1

  Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan"

  Helsingin Ekonomien vaalipaneeli

  26.3.2019 klo 18:00
  Sijainti vielä auki

  Helsingin ekonomit järjestävät toiminta-alueellaan Vantaalla vaalipaneelin eri puolueiden edustajien kanssa. Jos kuulut järjestöön tule kuulolle!