132

Riikka

Raekannas

ikä 42 vuotta
sairaanhoitaja AMK, yrittäjä
Nurmijärvi
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen aito ja aktiivinen neljän lapsen äiti Nurmijärveltä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Olen kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen,kunnanhallituksen varajäsen sekä Hus-valtuuston jäsen.

Suomen arvoiset teemani


Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen, se on aina edullisempaa kuin korjaava niin yksilön kuin talouden näkökulmasta.

Perhearkeen turvallisuutta ja varmuutta. Perheillä säilytettävä valinnanvapaus lapsen hoitomuodon ja vanhempainvapaiden jakamisen suhteen.

Perusopetuksen vahvistaminen.Perusopetuksen riittävä resurssointi ja korkea taso ehkäisee syrjäytymistä ja pudokkaita. Monialaisen yhteistyön lisääminen peruskouluissa.

Liikuntapolitiikan arvon ymmärtäminen kansanterveyden edistäjänä. Kannustimia liikkumiseen kaikissa ikäryhmissä. Liikunta-alan yhteistyön lisääminen sote-puolelle.

Riikka Somessa