129

Tea

Nieminen

ikä 38 vuotta
sosionomi AMK, asiantuntija
Pornainen
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen äiti, kunnallis- ja maakuntapoliitikko sekä asiantuntija. Olen ensikertalainen eduskuntavaaleissa, mutta oppinut jo pitkään tekemään arjen ratkaisuja niin yhteisöjen kuin yksilönkin hyväksi.

Suomen arvoiset teemani


Sitoudun toimimaan inhimillisyyden puolella, mikä kertoo arvoistani. Inhimillisyyden puolella tarkoittaa minulle rohkeutta ylläpitää esillä arvokeskustelua asioiden valmisteluissa ja päätösten perusteluita tarkasteltaessa. Lakeja ja asetuksia pitää tarkastella siitä näkökulmasta, että niiden toteutus on onnistunut siinä hengessä kuin niiden tarkoitus on ollut. Sosiaaliturva vaatii muutosta ja yksinkertaistamista. Haluan miettiä mitä ammatilliselle koulutukselle olisi tehtävissä eduskunnasta käsin, jotta koulutuksen laatu paranisi. Vanhemmuuden ja perheiden tuki on sijoitus tulevaisuuteen.

Tea Somessa


Tea Nieminen
16.04.2019 09:30
Tänään on ollut koolla meidän puoluehallitus. He ovat kokouksessa linjanneet kynnyskymyksiä hallitukseen menoon. Olen niistä paljolti samaa mieltä. Mielestäni oppositio on oikea paikka nyt meille. Toki jos hallitusta ei saada ilman meitä keskustalaisia muodostettua ja meille tärkeät asiat saadaan otettua huomioon niin silloin voimme olla mukana muodostamassa hallitusta seuraavalle neljälle vuodelle. Sitten Juha Sipilän ilmoitus jättää puolueen puheenjohtajuus. Ymmärrän hänen pyyntönsä. Hän on luvannut vaalituloksen jälkeen tehdä omat päätöksensä. Vaalitulos ei ole yksin Sipilän vika. Pelkästään puheenjohtajaa vaihtamalla emme muuta puolueemme suuntaa tai nosta kannatusta. Meidän täytyy nyt tarkkaan miettiä miten menemme tästä eteenpäin ja miten lähdemme muuttamaan puolueen kurssia uuteen. Kiitos Juha Sipilä puheenjohtajuudesta ja pääministerin tehtävän hoitamisesta!
Tea Nieminen
15.04.2019 03:34
Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille! Olipahan matka. Keskustan tulossa on aika pysäyttävä. Tilanne muutenkin on mielenkiintoinen. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Mutta ennen kaikkia kiitos kaikille mukana kulkeneille ja minua tukeneille! Jatketaan matkaa ja katsotaan mihin se tulevaisuudessa vie.
Tea Nieminen
15.04.2019 03:34
Kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille! Olipahan matka. Keskustan tulossa on aika pysäyttävä. Tilanne muutenkin on mielenkiintoinen. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Mutta ennen kaikkia kiitos kaikille mukana kulkeneille ja minua tukeneille! Jatketaan matkaa ja katsotaan mihin se tulevaisuudessa vie.
Tea Nieminen
13.04.2019 17:37
Viimeinen kampanjapäivä alkaa olla illassa ja matka käy nyt kotiin. Kaikki on tehty. On puhuttu koulutuksesta, työllisyydestä, varhaisesta tuesta perheille sekä sosiaaliturvasta. Matka on ollut opettavainen ja antoisa. Ensi iltana näihin aikoihin ensimmäiset prosentit ja äänet on tullut ruutuihin. Kiitos kaikille mukana olleille ja tukeneille. Kiitos Heikki Peisalle mukana kiertämisestä parilla viimeisellä viikolla. Ja etenkin kiitos miehelleni, joka on pitänyt enemmän huolta kodin arjesta ja sen sujumisesta. Alla kuvia vielä tästä viimeisestä kampanjapäivästä.
Tea Nieminen
13.04.2019 07:43
Tänään ensimmäisenä käytiin Mäntsälässä.
Tea Nieminen
13.04.2019 07:23
Perjantaina kierrettiin Espoossa, Vantaalla, Järvenpäässä ja Porvoossa. Kiva päivä ja hyviä kohtaamisia. #vaalit2019 @suomenkeskusta @juhasipila
Tea Nieminen
13.04.2019 04:59
Eilinen päivä oli todellista kiertämistä kun puheenjohtajamme Sipilä oli kampanjoimassa mukana. Kävimme Espoossa, Vantaalla, Järvenpäässä ja Porvoossa. En tiedä välittyykö näistä kuvista niin hyvin meidän ehdokkaiden välinen hyvä henki ja yhdessä tekemisen meininki. Välittyi tai ei niin kivaa meillä oli päivän kiertueella.
Tea Nieminen
11.04.2019 13:13
Olen äiti, kunnallis- ja maakuntapoliitikko. Eduskuntaan ehdolla Uudellamaalla numerolla 129. Si­tou­dun toi­min­nas­sa­ni yl­lä­pi­tä­mään ar­vo­kes­kus­te­lua hy­vin­voi­van ja ta­sa­pai­noi­sen yh­teis­kun­nan saa­vut­ta­mi­sek­si. Kou­lu­tus, työl­li­syys, nuo­ret ja per­heet tar­vit­se­vat oman ää­nen­sä kan­nat­ta­jan. Pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det ja -po­lut il­man tur­haa by­rok­ra­ti­aa. Olen te­ki­jä, avoi­min mie­lin asi­oi­ta tut­ki­va ja mo­tii­vi­ni on rat­kai­su­jen et­si­mi­nen haas­teis­ta riip­pu­mat­ta.
Tea Nieminen
11.04.2019 10:29
Ajatuksiani perheiden arjesta.
Tea Nieminen
09.04.2019 19:26
Olin kuuntelemassa paikan päällä suurta vaalitenttiä Helsingissä.
Tea Nieminen
09.04.2019 07:53
Jos vielä mietit omaa ehdokasta niin tässä esiteltynä uusmaalaiset naisehdokkaat tarkemmin.
Tea Nieminen
08.04.2019 07:26
Kirjoitin blogiin muutaman sanan ammatillisesta koulutuksesta.
+