129

Tea

Nieminen

ikä 38 vuotta
sosionomi AMK, asiantuntija
Pornainen
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen äiti, kunnallis- ja maakuntapoliitikko sekä asiantuntija. Olen ensikertalainen eduskuntavaaleissa, mutta oppinut jo pitkään tekemään arjen ratkaisuja niin yhteisöjen kuin yksilönkin hyväksi.

Suomen arvoiset teemani


Sitoudun toimimaan inhimillisyyden puolella, mikä kertoo arvoistani. Inhimillisyyden puolella tarkoittaa minulle rohkeutta ylläpitää esillä arvokeskustelua asioiden valmisteluissa ja päätösten perusteluita tarkasteltaessa. Lakeja ja asetuksia pitää tarkastella siitä näkökulmasta, että niiden toteutus on onnistunut siinä hengessä kuin niiden tarkoitus on ollut. Sosiaaliturva vaatii muutosta ja yksinkertaistamista. Haluan miettiä mitä ammatilliselle koulutukselle olisi tehtävissä eduskunnasta käsin, jotta koulutuksen laatu paranisi. Vanhemmuuden ja perheiden tuki on sijoitus tulevaisuuteen.

Tea Somessa