128

Virpi

Montonen

ikä 45 vuotta
terveystieteen maisteri, sairaanhoitaja AMK
Joroinen
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen terveystieteiden maisteri ja SH. Kokemukseni terveydenhuollosta on laaja-alaista, viime vuodet palvelukodin johtajana. Olen toiminut yrittäjänä vuosia. Maalaisjärkinen, eläinrakas ja rehti!Suomen arvoiset teemani


Vanhustenhoitoon on saatava säännöt lakiin ja tehokas valvonta laadun takaamiseksi. Hoitajamitoituksen lakiin saaminen on yksi tärkeimmistä kohdista. Tiukat sanktiot vilpeistä.Hoitoalan vetovoimaisuutta tulee edistää, jotta olisimme paremmin varautuneet tulevaan hoitajapulaan.

Eläinten hyvinvointia on turvattava paremmalla eläinsuojelulailla. Lajityypillinen elämä on mahdollistettava kaikille eläimille. Ehdoton EI turkiksille!

Suomi tarvitsee maaseutua ja elinvoimaisuus on säilytettävä, turvaamalla tasapuoliset peruspalvelut myös maaseudulle. Suomalainen ruoka on puhdasta lähiruokaa.

Blogi


Mummoista mammonaa vaiko mummoille mammonaa?

1.3.2019

Millaisen vanhuuden sinä toivot itsellesi?

Aloitin kirjoitukseni kärjistävällä otsikolla, mutta kyllä siinä tiivistyvät ne asiat, joita tulevaisuudessa joudutaan pohtimaan. Vanhustenhoito on ollut viimeaikoina paljon julkisuudessa ja juurikaan en ole nähnyt positiivista kirjoitusta. Tästä voi tehdä päätelmän, etteivät asiat vanhustenhoidossa ole siten, kun kuuluisi. Korjattavaa toiminnasta löytyy yksityisiltä ja kunnallisilta toimijoilta, mutta myös kotihoito ja sen valtava paine puhututtaa paljon.

Olen työskennellyt viimeiset vuodet alalla ja vanhustenhoidossa hoivakodin johtajana ja nähnyt sen, millaista vanhustenhoito tällä hetkellä on ja miten vanhuksille suunnatut palvelut toteutuvat. Olen kuullut paljon vanhusten kertomuksia tilanteestaan, mutta myös omaiset ovat kertoneet kokemuksiaan ja näkemyksiään. Tilanne on herättänyt minussa huolta jo pitkään ja mielestäni siihen tulee alkaa tehdä korjausliikkeitä heti.

Jatkuvat negatiiviset julkiset keskustelut ovat edellytyksenä muutokselle ja sille, että tietämys lisääntyy asioiden oikeasta mallista ja varsinkin, että vilpillinen toiminta saadaan kuriin. Negatiivinen julkisuus vaikuttaa toisellakin tavalla, se heikentää hoitoalan ja varsinkin vanhustenhoidon vetovoimaisuutta. Suuret muutokset ikäluokissa tulevat näkymään jo lähitulevaisuudessa työikäisten vähenemisenä ja työntekijöistä alkaa tulla pulaa. Jo nyt useilla pienillä paikkakunnilla on suuria vaikeuksia saada koulutettuja hoitajia töihin. Hoitoalan saadessa jatkuvasti negatiivista mainetta niin hoitajien kertomana, että hoidon epäonnistumisten kautta, ei se houkuta nuoria lähtemään opiskelemaan raskaalle ja matalapalkkaiselle alalle. Kuinka siis turvaamme koulutettujen hoitajien riittävyyden tulevaisuudessa?

Mielestäni tilannetta tulee lähteä viipymättä korjaamaan. Tämä edellyttää lisää rahoitusta ja myös yhteistyötä ammattiliittojen kanssa. On ehdoton asia, että vähittäishoitajamitoitus tulee kirjata lakiin, kuten myös tarkemmin hoidonlaadun perusteista. Vain riittävällä määrällä koulutettuja hoitajia, voidaan vanhukset hoitaa hyvin ja siitä seuraa paljon muutakin hyvää. Hoitajat työ perustuu eettisyyteen ja arvoihin ja tuntiessaan saavansa tehdä työnsä hyvin, hoitajien kokema työtyytyväisyys voi kasvaa. Kun jatkuva kiire ei ole kantapäillä, hoitotyötä voidaan kehittää ja tarjota hoitajille uudenlaisia sisältöjä omaan työhönsä. Tästä hyötyvät kaikki, vanhuksien elämänlaatu paranee, hoitoala saa positiivista mainetta ja ala alkaa kiinnostaa uudella tavalla. Hoitajien palkkauksia tulee tarkistaa vastaamaan työn vaativuutta.

Omaishoitajien työn arvostaminen ei ole ollut sellaista, kuin he ansaitsevat. Oma koti hoitopaikkana ja lähiomainen hoitajana tuovat hoitoon sellaista arvoa, mitä ei vieras pysty tarjoamaan. Omaistenhoitoa tulee tukea nykyistä paremmin ja varmistaa omaishoitajien jaksaminen lomien mahdollistamisella.

Ja vielä lopuksi, tienaaminen vanhuksien hyvinvoinnin kustannuksella on saatava tiensä päähän. Tuntuvat sanktiot vilpistä, ohjaa toimintaa rehellisemmälle tielle. Hoidon hyödyt vanhuksille, ei pörssiyhtiöille!

Virpi Montonen
Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja

Maalla on mukavaa!

20.2.2019

Maalla on mukavaa!

Maaseutu vastaan kaupunki, keskustelua ja mielipiteitä tulee puolesta ja vastaan. Oli miten oli, molempia tarvitaan. Suomessa on vielä toimiva maaseutu, jossa tuotetaan puhdasta lähiruokaa, lapsilla on pienet turvalliset piirit joissa kasvaa, yhteisöissä tunnetaan toisensa ja näin soisi tilanteen olevan jatkossakin. Kuitenkin yhä useampi pieni maalaiskunta alkaa menettää nuoria ihmisiä, koska töitä ja palveluita ei vaan ole riittävästi. Vanhemmat ihmiset ovat pulassa ilman autoja ja julkisen liikenteen supistusten myötä.

Kasvukeskukset kasvavat ja niissä houkuttavat monia palveluiden monipuolisuus, läheisyys ja vaikkapa vilkas kulttuuritarjonta. Kasvukeskuksilla on myös ongelmansa, liian suuria kouluja, ruuhkat, jonotusajat ja kalliit elämisen kustannukset. Koulut ovat yksi keskeinen asia, joka vaikuttaa kuntien vetovoimaisuuteen ja nuorten paikkakunnalla pysymiseen. Kuitenkin monet nuorista lähtevät opiskelemaan ammattia suuremmille paikkakunnille ja palaavatkin sitten valmistuttuaan kotiseudulleen. On yhteinen etu, että elämisen alueet jakautuvat tasaisesti koko maahan.

Maaseudun rauha ja luonto ovat ihmiselle tutkitusti hyvää tekevä ympäristö ja valinnanvapaus oman elämisen suhteen tulee mahdollistaa myös jatkossa. Monet meistä eläinihmisistä kaipaavat tilaa ja rauhaa ympärilleen ja kaupunkiympäristö ei ole aina se paras myöskään lemmikkieläimillemme. Haasteena ovat olleet työpaikkojen vähäisyys ja palveluiden väheneminen sekä pitkät välimatkat palveluihin. Näihin haasteisiin tulee ryhtyä tekemään tukimuotoja hallituksen toimesta, jotta peruspalvelut ja niiden myötä elinvoimainen maaseutu saadaan säilytettyä Suomessa. Pienten kuntien palveluita on tuettava, työmatkojen kilometrejä on nykyistä paremmin saatava vähentää verotuksessa ja julkisiin palveluihin pääsyä on helpotettava tukitoimilla.

Ihmisillä tulee olla oikeus päättää siitä, millaisessa elinympäristössä he asuvat perheineen ja sitä tulee yhteiskunnan tukea tasapuolisesti.

Virpi Montonen
Kansanedustajaehdokas, Keskusta

Kalenteri


  Virpi Espoossa

  29.3.2019 klo 15:00
  Espoo, Karakallion tori

  Tervetuloa tutustumaan!

  Virpi Hyvinkäällä

  29.3.2019 klo 16:30
  Hyvinkää, Prisma

  Tervetuloa keskustelemaan kanssani!

  Virpi Porvoon raksamessuilla

  30.3.2019 klo 10:00
  Porvoo

  Tervetuloa keskustelemaan!

  Virpi Klaukkalassa

  31.3.2019 klo 10:00
  Klaukkala, Klaukkalan tori

  Tervetuloa tutustumaan!

  Virpi Espoossa

  5.4.2019 klo 15:00
  Espoo, Pikkulaiva

  Tervetuloa juttelemaan!

  Virpi Espoossa

  6.4.2019 klo 09:00
  Espoo, Leppävaara maalaismarkkinat

  Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia kanssani!

  Virpi Vantaalla

  6.4.2019 klo 12:00
  Vantaa, Myyrmanni

  Tervetuloa kertomaan kuulumisia ja vaihtamaan ajatuksia!

  Virpi Hyvinkäällä

  7.4.2019 klo 00:00
  Hyvinkää, Willa

  Tervetuloa keskustelemaan!

  Virpi Espoossa

  12.4.2019 klo 10:00
  Espoon tori

  Tervetuloa kertomaan kuulumisianne ja tutustumaan!

  Virpi Vantaalla

  13.4.2019 klo 13:00
  K-Supermarket Hämeenkyrö

  Tervetuloa keskustelemaan!

  Virpi Hyvinkäällä

  13.4.2019 klo 10:00
  Hyvinkää kauppatori

  Tervetuloa keskustelemaan!

  Virpi Vihdissä

  12.4.2019 klo 14:00
  Vihti, Citymarket

  Tervetuloa vaihtamaan ajatuksia kanssani!

  Virpi Vermon raveissa

  30.3.2019 klo 15:00
  Vermon ravirata

  Tervetuloa keskustelemaan!

Virpi Somessa


Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
15.04.2019 17:10
Vaalivalvojaiset
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
14.04.2019 22:27
112 kertaa lämmin kiitos äänestäjille! ❤👍Tulokseen voi olla oikein tyytyväinen. Keskustan tulos harmittaa, mutta kyllä me vielä noustaan ja hyvä työ palkitaan!
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
13.04.2019 21:19
Iloiset vaalijuhlat Nurmijärvellä. Lämmin kiitos järjestäjille, tähän oli kiva lopettaa vaalikampanjointi. Huomenna sitten on kampanjan sadonkorjuun päivä. #eduskuntavaalit2019 #suomenkeskusta #yhtäsuurtaperhettä @ Nurmijärvi
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
13.04.2019 06:01
Viimeistä päivää vaalityössä viedään. 🌺 Tänään: 10:00 Vihti, 11:30 Lohja ja iltapäivä Isossa Omenassa Espoossa 🤗
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
12.04.2019 18:06
Viimeisiä vaalityömetrejä mukavassa seurassa! Kiitos Riikka, Juhani, Tea, Taneli, Sandra ja muut ryhmäläiset! Jaksaa jaksaa! @ Espoo, Finland
Virpi Montonen
12.04.2019 10:38
Kannatan! Vaikka palkkaus on vain yksi keino lisätä hoitoalan vetovoimaisuutta, on se kuitenkin merkuttävä tekijä! Aivan liian kauan on hoitoala pysynyt palkkakuopassa. #kohtitasaarvoa
Virpi Montonen
12.04.2019 10:17
Tasaeräkorotukset naisille ja niille palkoille, joiden todetaan kärsivän palkkaepätasa-arvosta. Ei siis jaeta kaikkien kesken, kuten nyt tehty.#kohtitasaarvoa
Virpi Montonen
12.04.2019 10:17
V1 valtion otettava päärooli, koska kuntien raloustilanteet vaihtelevat. #kohtitasaarvoa
Virpi Montonen
12.04.2019 10:17
V1 Valtio pääroolissa,koska kuntien talous kovin vaihtelevaa. #kohtitasaarvoa
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
11.04.2019 10:50
Vaalityön loppusuora alkamassa. Hieno tunnelma loppuun asti! #eduskuntavaalit2019 #suomenkeskusta #vanhustenhoito #tehy #sairaanhoitajat
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
11.04.2019 07:46
Kiitos Koiramme-lehti ja Suomen Kennelliitto! #koirat #eduskuntavaalit2019 #eläimet
Virpi Montonen eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri, Keskusta
09.04.2019 18:24
Sipoossa tapaamassa vanhustyön johtaja Helena Räsästä ja tutustumassa toimivaan vanhustenhoitoon. Tutustumiskierros kunnan vanhusyksiköihin. Olipa mukavaa tavata tyytyväisiä, virkeitä ikääntyneitä ja iloisia henkilöstönedustajia. Tapasin myös Sipoon Palvelutalosäätiön johtaja Veronica Fellmainin, joka esitteli heidän hyvin aktiivista toimintamallia. Hienoa työtä Sipoo! #vaalit2019 #vanhustenhoito #sipoo# hyvää työtä#tehy#hoitajamitoitus
+