126

Outi

Lankia

ikä 39 vuotta
työturvallisuuspäällikkö, ympäristötieteen FM
Porvoo
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen 39-vuotias kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Koulutukseni on ympäristötieteen FM ja työskentelen suuressa yrityksessä. Teen vapaaehtoistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa

Suomen arvoiset teemani


- Sinä olet tärkeä vauvasta ikäihmiseksi: Tukea varhaisessa vaiheessa. Meidän tehtävä on huolehtia lasten ja ikäihmisten hyvinvoinnista ja osallistamisesta.
- Ympäristöteot lisääntyvät kannustamalla: Ilmastoystävällisen vaihtoehdon on oltava edullisempi kuin fossiilisen. Julkisen sektorin tehtävä ympäristöjalanjälkensä näkyväksi. Ratahankkeita edistettävä.
-Työhyvinvointi luo taloudellista hyvinvointia: Opiskelijat ovat tulevia työntekijöitä. Työntekemisen on oltava aina kannattavaa. Kannustetaan yrittämiseen ja työpaikkojen luomisee. Puhdas sisäilma on jokaisen oikeus.

Blogi


Outi HS vetoivoimagallupissa Keskustan kärkiehdokkaita

1.4.2019

Helsingin Sanomat julkisti vetovoimgalluppinsa. Siitä selviää, että Uudenmaan Keskustan ehdokkaista suosituin on Antti Kaikkonen, jota seuraa Matti Vanhanen. Seuraavina tasavahvoina tulevat Outi Lankia ja Eerikki Viljanen.
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006054650.html?fbclid=IwAR3H4o2CIEazPfxlMS2YzxqoN8S1A26MZaxpByOWOzumpo5huT-8V3fbmL

Ennakkoäänestys alkaa 3.4. ja varsinaiseen vaalipäivään on alle kaksi viikkoa aikaa. Jokaisella annettavalla äänellä on valtava merkitys. Tavoitteenani vastuullinen, välittävä ja turvallinen Suomi.

Suomalaiset tarvitsevat edelleen sote-uudistuksen

8.3.2019

Naistenpäivä oli dramaattinen päivä. Suomalaisille keskeisiä peruspalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita, tuottavat kymmenet ja sadat tuhannet naiset, miesten merkitystä väheksymättä. Sote-järjestelmän uudistamistarpeesta on jo vuosikausia ollut laaja yksimielisyys. Todennäköisesti laajalla puolueiden välisellä yhteistyöllä yli hallitus- ja oppositiorajojen ja ilman valinnanvapausosaa eli yksityisten sote-keskusten tuomista mukaan uudistus olisi toteutettu.

Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat sote-uudistuksen ja se tulee toteuttaa seuraavalla eduskuntakaudella. Suomi vanhenee ja tarvitsemme enemmän hoiva- ja hoitopalveluita. Tarvitsemme sujuvat, helposti saatavilla olevat palvelut ilman raja-aitoja, jotka edistävät hyvinvointia ja kaventavat terveyseroja. Sote-uudistus on välttämätön. Nyt uudistukseen sisältyi ongelmallinen valinnanvapausmalli. Se olisi haitannut perus- ja erikoissairaanhoidon välistä integraatiota, lisännyt byrokratiaa ja kasvattanut kustannuksia.

Riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen tarvitsee riittävän rahoituksen. Terveyspalveluiden saatavuusongelmat ja vanhuspalveluiden vakavat ongelmat tarkoittavat sitä, että riittävästä rahoituksesta on huolehdittava. Meidän vastuu on katsoa tätä päivää pidemmälle ja keskiössä ovat myös ammattilaiset, joilta terveyskeskuksissa ja muissa palveluissa saamme avun.

Nyt päättynyt valmistelu osoitti sen, että jättimäinen uudistus on toteutettava pienemmissä paloissa. Maakunnissa tehty valmistelu on luonut pohjan tulevalle valmistelulle. Esimerkiksi Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma ei ole mennyt hukkaan. Siitä on myös laaja yhteisymmärrys, että terveyspalveluiden tuottaminen tarvitsee kuntia leveämmät hartiat. On sen toimielimen nimi sitten maakunta tai joku muu alue, mutta yksittäistä kuntaa suurempi väestöpohja.
Laajalla yhteistyöllä ja osallistamisella eteenpäin.

Outi Lankia
Sote-palveluiden asiakas
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
kansanedustajaehdokas (kesk.)
Porvoo

Itärata on tärkeä koko Suomelle ja ilmastotavoitteille

7.3.2019

Itärata eli uusi ratayhteys Porvoon kautta Kouvolaan parantaa valtakunnan liikenneverkkoa monin tavoin. Savon ja Karjalan ratojen junayhteys Helsinkiin nopeutuu tuntuvasti lyhentäen Kuopion ja Joensuun aikaetäisyyttä Helsingistä vähintään tunnilla ja parantaa kaikkien itäisten maakuntien saavutettavuutta. Itärata tekee raideliikenteestä lentoliikennettä kilpailukykyisemmän vaihtoehdon. Samalla koko Itä-Suomi Kainuuta myöten saa nopean yhden vaihdon yhteyden myös Pietariin. Teollisuuden kuljetusten siirtäminen radalle vähentää maantieverkon investointien tarvetta ja lisää henkilöliikenteen turvallisuutta maanteillä.

Helsingin ja Uudenmaan näkökulmasta Porvoo-Kouvola reitti yhdistettynä Lentorataan on erityisen hyödyllinen vähentäessään liikennepainetta pääradalla. Porvoolle ja koko Itä-Uudellemaalle itärata toisi huomattavan kasvupotentiaalin ja moninkertaiset kerrannaisvaikutukset. Pääkaupunkiseudun kasvupainetta saataisiin suunnattua laajemmalle alueelle ja työmatkaliikenne siirtyisi maanteiltä raiteille. Ilman idästä tulevaa liikennettä ei Porvoo-Helsinki-yhteys ole yksinään kannattava.

Itärata nopeuttaa Helsingin ja Pietarin välistä junayhteyttä yli puolella tunnilla. Pietarin metropolialueella on kuusi miljoonaa asukasta. Kouvolan merkitys Suomen raideliikenteen tärkeimpänä risteyksenä kasvaisi ja työssäkäyntialueet laajentuisivat, joka toisi kasvua ja kilpailukykyä. Viime vuonna avatun säännöllisen tavarajunaliikenteen Kiinan ja Kouvolan välillä merkitys korostuisi.

Kuopio, Joensuu, Kouvola ja Porvoo ovat elinvoimaisia kaupunkikeskuksia, joiden roolia Suomen tulevaisuuden aluerakenteessa tulee edistää myös nopeilla junayhteyksillä. Itä-Suomen kaupunkien ja maakuntien saavutettavuus junalla on merkittävästi heikompi kuin Länsi-Suomen. Nykyisin junayhteys Kuopioon ja Joensuuhun kestää yli neljä tuntia, kun samalla maantie-etäisyydellä olevalle Seinäjoelle pääsee alle kolmessa tunnissa. Tilanne ei ole Itä-Suomen kehittymisen ja lähes miljoonan suomalaisen elinalueen kannalta edes kohtuullinen. Itä-Uudellamaalla ei ole henkilöjunaliikennettä lainkaan.

Porvoo-Kouvola –oikorata on kansantalouden ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kannattavin vaihtoehto. Se parantaa Kuopion, Joensuun, Kouvolan, Porvoon ja maakuntien saavutettavuutta. Itäradan rakentamisen puolesta on laaja yksimielisyys koko Itä-Suomessa ja merkitys tulee ymmärtää myös Uudellamaalla. Itäradan vaikutuspiirissä olisi yli miljoona suomalaista ja satojatuhansia työpaikkoja. Itärata on vähintään yhtä kannattava hanke kuin Helsingin ja Turun välinen tunnin juna, ja se tulee toteuttaa mahdollisimman pian.

Outi Lankia, kaupunginhallituksen jäsen, Porvoo
Jenny Hasu, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja, Kouvola
Antti Kivelä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kuopio

Puhdas sisäilma on jokaisen oikeus

6.3.2019

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Suomen ulkoilman laatu on maailman puhtainta. Valitettavasti julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat arkipäivää lähes jokaisessa Suomen kunnassa. On lapsia, jotka ovat käyneet koko koulutiensä sairaissa rakennuksissa ja työntekijöitä, jotka ovat sairastuneet työkyvyttömiksi. Sisäilmaongelmat ovat suuri kansallinen ongelma terveydellisesti ja taloudellisesti.

Sisäilmaongelmien syyt ovat moninaisia ja useiden kuntien toimitilajohdossa on ilmeinen osaamisvaje. Jos osaamista tai riittäviä resursseja ei ole, kiinteistöjen kunnossapitoa laiminlyödään, koneellista ilmanvaihtoa ei pidetä jatkuvatoimisesti päällä vaan se sammutetaan iltaisin ja loma-aikoina. Sisäilmakorjauskohteissa valitaan vääriä korjausmenetelmiä kuten lyhytnäköinen tiivistäminen vaurioituneen materiaalin poistamisen sijaan. Uudis- ja korjausrakentamista ei riittävästi valvota, jolloin rakennusvirheitä ei havaita tai tekijöiltä ei vaadita riittävää pätevyyttä.

Kiinteistöomaisuudesta on pidettävä hyvää huolta. Yksi tekijä, jolla kiinteistöjen vaurioita, voidaan ennaltaehkäistä, on kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito. Kuka joutuu vastuuseen, jos virheistä ei opita ja sisäilmaongelmat jatkuvat vuodesta toiseen? Seuraukset usein kantaa sisäilmasta sairastunut lapsi tai työntekijä ja kulut maksaa veronmaksajat. Vastuuta tuskin koskaan joutuu kantamaan kiinteistön omistaja, jonka vastuiden laiminlyönti on ongelmat aiheuttanut.

Sisäilmaongelmien hallinta vaatii lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Julkisten kiinteistöjen ylläpitokäytännöistä ja korjausrakentamisesta on säädettävä nykyistä tiukemmin ja laiminlyönneistä on oltava seurauksia. Sisäilmaongelmien käsittely ja oireilevien diagnosointi vaatii myös yhdenmukaisia toimintamalleja. On väärin, jos kokemus on se, että vasta viimeisenä vaihtoehtona todetaan sairastelun syyksi sairas sisäilma, jos silloinkaan.

Outi Lankia
sisäilma- ja työhygieenikko, FM
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Porvoo
kansanedustajaehdokas (kesk.)

Outi Lankian lapsivaikutusten arviointi aloitteen allekirjoitti 35 valtuutettua

27.2.2019

Kuuluuko nuorten ääni tilaisuudessa 26.2. koululaiset ja opiskelijat toivat esille, että heitä ei riittävästi huomioida päätöksiä valmisteltaessa ja heitä koskevat kaikki päätökset, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen.

Kirjoitin kaupunginvaltuuston kokoukseen 27.2. valtuustoaloitteen Lapsivaikutusten arviointi Porvoon kaupungin päätöksentekoon ja sen allekirjoitti 35 kaupunginvaltuutettua 51:stä.

Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään sitä, miten päätös voidaan toteuttaa lasten ja nuorten edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsivaikutusten arvioinnin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta, parantaa päätöksenteon laatua, lisätä päätöksenteon ja valmistelun läpinäkyvyyttä.

Lapsiystävällinen kunta arvioi päätöstensä lapsivaikutukset. Porvoon kaupunkistrategiassa kotikaupunkimme nostetaan esille lapsiystävällisenä ja lapsiperheitä houkuttelevana kaupunkina. Lapsivaikutusten arviointi vastaa Porvoon kaupunkistrategian tavoitteisiin.

Kaupunkien ostopalveluiden valvonta

20.2.2019

Kunnat ja kaupungit ostavat paljon erilaisia palveluita, ohjaavat sopimuksilla asukkaitaan yksityisiin hoivapalveluihin sekä lähettävät palveluseteleillä kuntalaisia monien palveluiden asiakkaiksi. Palveluja tuottavista yrityksistä löytyy niin mätiä omenoita kuin vastuullisia toimijoita. Palveluja tuottavat yritykset ovat myös monen tärkeä työpaikka.

Palvelun ostajan on kannettava oma vastuunsa. Kaupungin ja kuntien on tarkasteltava kriittisesti omaa hankintapolitiikkaansa. Ostetaanko hyvää hoitoa ja laadukasta rakentamista vai pelkästään halvinta hintaa. Minkälaiset yritykset hyväksytään palveluntuojiksi? Laatua ja osaamista voi vaatia, ei tarvitse tyytyä vain halvimpaan tarjoukseen ilman sisällön määrittelyä. Palveluntuottaja myy sitä mitä vaaditaan ja määrittelee hintansa sen perusteella.

Laadukkaan palvelun ostaminen vaatii taitoa ja toimialan ymmärtämistä. Samalla kaavalla ei voi ostaa ikäihmisten hoivapalveluita, sisäilmakohteen saneeraamista tai vammaisten palveluasumista.

Jos palvelun toimittavan yrityksen todetaan toimivan epäeettisesti tai rakentavan sutta ja sekundaa. Suljetaanko toimittaja kunnan tai kaupungin listoilta heti pois vai ostetaanko samalta yritykseltä myöhemmin uudelleen? Pahoin pelkään, että linja ei ole tarpeeksi tiukka.

Viranomaisvalvonta on vain jäävuoren huippu niin vanhusten hoivapalveluissa kuin rakennusten terveyshaitoissa. Kuntien ja kaupunkien vastuunkantaminen edellyttää myös valvontaa. Kuntien on valvottava ostamiaan palveluita säännöllisesti ja systemaattisen suunnitelman mukaisesti. Valvonta vaatii resurssointia ja osaamista. Jos toimintaa ei valvonta, niin seurauksena on osaltaan alimitoitetut ja moraalittomat ikäihmisten elinolosuhteet tai kalliit rakennusvirheet. Palveluja tuottavien yritysten valvonta on yleisesti aliresursoitu, mutta se olisi ehdottomasti kaikkien etu. Viranomaisten valvonta ei kaikkialle ehdi ja sen varaan ei kannata yksin nojata.

Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon, lapsilla turvalliseen päivähoitoon ja koululaisilla terveellisesti rakennettuun kouluun. Jokaisen portaan on tehtävä osansa niin lainsäädäntöön tarvittavien muutosten, yritysten kuin palveluja ostavien kuntien.

Outi Lankia

Kalenteri


  Robin Rekku & Jekkuorkesteri - kaksikielinen lastenkonsertti

  9.3.2019 klo 15:00
  Nuorisotila Zentra, Mannerheiminkatu, Porvoo

  Outi Lankian tukiryhmä järjestää kaikkien lasten konsertin lauantaina 9.3. klo 15.
  Vapaa pääsy, tervetuloa!

  SE POHJOISMAINEN VAALIKESKUSTELU -Pohjola-Norden ry

  12.3.2019 klo 18:00
  Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28

  Pohjoismaisen yhteistyön keskusliitto Pohjola-Norden ry järjestää maaliskuussa SE POHJOISMAINEN VAALIKESKUSTELU -kiertueen
  klo 18–19.30: Porvoo ti 12.3, Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28

  Ikäihmisten hyvinvointi ja osallistaminen.

  1.4.2019 klo 15:00
  Peipon koulu, Porvoo

  Tillaisuuden aiheena on ikäihmisten hyvinvointi ja osallistaminen. Avoimessa keskustelutilaisuudessa on mukana professori Pekka Puska.

  Vaalitilaisuus Kirkkonummella

  4.4.2019 klo 16:00
  Veikkolan koulu

  Tule tapaamaan Outia ja varapuhemies Mauri Pekkarista

  Kiertueella Espoossa

  6.4.2019 klo 00:00
  Leppävaara ja Iso-omena

  Klo 10.00 Leppävaaran maalaismarkkinat
  Klo 12.30 Kauppakeskus Iso-omena

Outi Somessa


Outi Lankia
15.04.2019 06:31
Keskustalle iso tappio. Oma 4. sija Uudenmaan Keskustan listalla olisi jossain muussa vaalissa ollut erinomainen, mutta nyt ei. Kansanedustajamäärä Uudellamaalla sukelsi 4stä kahteen. #vaalit @keskusta #vaalit2019
Outi Lankia
14.04.2019 22:22
Kiitos kaikille, jotka annoitte äänenne vaalissa. 4. sija Keskustan Uudenmaan listalla oli erinomainen sijoitus, mutta tällä kertaa Keskustan kannatus laski huimasti ja Uudellamaalla kansanedustajien määrä putosi neljästä kahteen. Kampanjaan olen tosi tyytyväinen, mutta Keskutan äänestäminen oli selkeästi näissä vaaleissa vaikeaa ja monille mahdotonta.
Outi Lankia
14.04.2019 08:05
Tänään on vaalipäivä. Kiitos lukuisista kohtaamisista. Olen valmis toimimaan aktiivisella ja ihmislähtöisellä tavalla kansanaedustajan tehtävässä, jos te niin päätätte. Olen käytettävissänne 126 Uusimaa https://t.co/TCNRsMFcTU #eduskuntavaalit2019 #uusimaa #porvoo #espoo #lohja
Outi Lankia
13.04.2019 15:26
Lämmin kiitos kaikille kampanjassa mukana olleille ja minua kannustaneille! 💛 Kiitos tukiryhmä ja kiitos yhteistyökumppanit! Yhteistyöllä saimme tehtyä valtavan paljon, kahvitilaisuuksista konsertteihin. Pienet ja isot jakoivat esitteitä koko Uudellemaalle. Huomenna on varsinainen vaalipäivä ja jokainen ääni on tärkeä #yhdessä #126
Outi Lankia
12.04.2019 19:04
Loppukiri. Tänään paljon väkeä liilkkeellä Espoossa, Vantaalla, Järvenpäässä ja Porvoossa.
Outi Lankia
12.04.2019 05:48
Vaalikampanjan loppukiri on menossa. Tänään kierrän useissa tilaisuuksissa. Lisää minusta voit lukea www.outilankia.fi
Outi Lankia
11.04.2019 18:54
Tänään tilaisuudet Järvenpäässä, Keravalla ja Porvoossa. Talkoilla rakennettu Ilolan kota oli kaunein rakennus näiden vaalien aikana. Ilolassa juteltiin mm. Itäradasta ja asumisesta haja-asutusalueella.
Outi Lankia
11.04.2019 17:53
Huomenna perjantaina kierretään Espoo, Vantaa, Järvenpää ja Porvoo, nähdään!
Outi Lankia
10.04.2019 16:42
Nähdään huomenna Järvenpäässä ja Keravalla! Illalla vielä klo 19 tupailta Ilolan kodalla, Matti Vanhanen vieraana.
Outi Lankia
10.04.2019 12:58
Nähdään klo 16.30 S-market Näsin pihalla, makkaratarjoilu
Outi Lankia
09.04.2019 13:48
Tavataan loppuviikosta: 10.4. klo 16.30 S-market Näsi, Porvoo 11.4. klo 16.30 Lounaskahvila Tyni, Järvenpää klo 18 Prisma-aukio, Kerava klo 19 Tupailta, Ilolan kota 12.4. klo 15 Cafe Buffo, Sello klo 16.10 Tikkuraitti, Vantaa klo 17.10 Tori, Järvenpää klo 18.30 Jokiranta, Porvoo 13.4. klo 10-12 Vaalitori, Porvoo klo 13 Myyrmanni / Iso-Omena
Outi Lankia
09.04.2019 04:59
Tär­kei­tä ar­vo­ja mi­nul­le ovat oi­keu­den­mu­kai­suus ja vas­tuul­li­suus. Työl­li­syyt­tä li­sää­mäl­lä saam­me re­surs­se­ja vä­hen­tää lap­si- ja elä­ke­läis­köy­hyyt­tä. Bi­o­ta­lous ja bi­o­polt­to­ai­neet ovat rat­kai­su il­mas­ton­muu­tok­seen. #uusimaa #vaalit19
+