112

Jeppe

Isberg

ikä 52 vuotta
kuljetusalan yrittäjä
Vantaa
#suomenarvoisiatekoja

Kuka olen?


Olen Jeppe Isberg, vantaalainen kuljetusalan yrittäjä. Minulle tärkeitä arvoja elämässä ovat rehellisyys ja ahkeruus. Olen kiinnostunut yhteisistä asioistamme ja poliittisesta vaikuttamisesta.

Suomen arvoiset teemani


Virkamiesten mielivaltainen vallankäyttö on saatava loppumaan.
Velallisen oikeudelliseen asemaan on tultava muutos.
Liikenteestä saadut verotulot pitää ohjautua tiestön parantamiseen.
Kaivoslaki on täysin epäonnistunut. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä pitää ottaa huomioon toiminnasta aiheutuvat sosiaaliset vaikutukset.
Demokratian kannalta kansanedustajien pitää olla enemmän tekemisissä äänestäjiensä kanssa. Totuus ei löydy valiokunnista.