Järjestötyö

Keskusta.fi / Järjestötyö
Ihmiset.jpg

Järjestötyön pankki

Järjestötyön pankki on on tarkoitettu Keskustan järjestöjen käyttöön. Aineistot on jaoteltu kolmeen ryhmään: graafinen aineisto, järjestöaineisto ja kuvapankki.

Poika maalaa.jpg  Viestintä- ja
graafinen aineisto
 Tietokone.jpg  Järjestöaineisto  Apila kädellä.jpg  Kuvapankki