Suomi kuntoon – puretaan byrokratiaa

Suomi-kuntoon-kapea-Tiles-iso-kuva.jpg


Keskusta.fi / Politiikka / Puretaan byrokratiaa


 Norminpurkutyöryhmien tähän mennessä laittamat ehdotukset>>

 www.norminpurku.fi>>

Suomen suunta muuttuu vain työllä, yrittämisellä ja toimeliaisuudella. Niiden esteitä on purettava.

Suomi on laitettava uudistamalla kuntoon. Nyt on aika vapauttaa suomalaiset tekemään ja toimimaan, jotta voimme luoda uusia työpaikkoja ja saada Suomen nousuun. Keskustan tavoite on rakentaa Suomea, joka perustuu luottamukseen, jossa on tilaa omatoimisuudelle, ja joka toimii alhaalta ylöspäin. Hallintoalamaisuuden aika on ohi.

Suomalaiset haluavat tehdä ja toimia itse. Viime syksynä saimme suomalaisilta 101 ehdotusta byrokratian purkamisesta. Tämä työ jatkuu nyt, ja kutsumme sinut mukaan. Sinä olet byrokratian purkamisessa paras asiantuntija.

Näillä sivuilla voit jättää oman ehdotuksesi sekä antaa palautetta Keskustan eduskuntaryhmän valmistelutyöstä byrokratian purkamiseksi. Keskustan eduskuntaryhmä on jakaantunut viiteen valmisteluryhmään, jotka ovat:

  • kansalaisen arjen ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen
  • yritystoiminnan ja investointien helpottaminen
  • maatalouden sääntelyn helpottaminen
  • rakentamisen sääntelyn ja kustannusten karsiminen
  • kaupan alan edistäminen sekä terveen ja reilun kilpailun lisääminen

Voit olla sähköpostitse yhteydessä suoraan valmisteluryhmien puheenjohtajiin ja jäseniin, ja tehdä heille ehdotuksia ja antaa palautetta. Valmisteluryhmien kokoonpanot ja yhteystiedot löytyvät täältä. Syksystä alkaen valmisteluryhmät ovat mukana tilaisuuksissa ja tapahtumissa eri puolilla Suomea kuulemassa paikan päällä suomalaisten ratkaisuja byrokratian purkamiseen.

 

Norminpurun esitykset etenevät

Keskustan kansanedustajien norminpurkuryhmät ovat syksyn aikana työstäneet konkreettisia ehdotuksia ministereille lainsäädäntötyötä varten. Valmisteluputkeen on viety jo ehdotuksia esimerkiksi tapahtumien järjestämisen ilmoitusmenettelystä luvanvaraisuuden sijaan, verkkotunnusten saamisesta kaikille kansalaisille, yrityksen lopettamisen yksinkertaistamisesta ja rakennuslupajärjestelmän yhtenäistämisestä.
 
- Kaikki sääntely ei ole turhaa, mutta monia asioita voidaan yksinkertaistaa ja järkeistää vaikkapa muuttamalla luvanvaraisuus ilmoitusmenettelyksi. Usein on kyse myös siitä, miten olemassa olevia säädöksiä tulkitaan ja sovelletaan, sanoo keskustan Olavi Ala-Nissilä, joka vetää kansanedustajista muodostettua viittä valmisteluryhmää.
 
Valmisteluryhmät ovat: 1) kansalaisen arjen ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen, 2) yritystoiminnan ja investointien helpottaminen, 3) maatalouden sääntelyn helpottaminen, 4) rakentamisen sääntelyn ja kustannusten karsiminen ja 5) kaupan alan edistäminen sekä terveen ja reilun kilpailun lisääminen.
 
- Valmisteluryhmät ovat työstäneet ehdotuksia perusteellisesti ja kuulleet monia eri tahoja. Kansalaisilta on tullut eri tavoin satoja esityksiä tai kommentteja. Ensimmäiset ehdotukset on jo toimitettu normienpurkua koordinoivalle ministeri Anne Bernerille. Seuraava tapaaminen ministerin kanssa on ensi viikolla ja lisää esityksiä valmistellaan koko ajan, Olavi Ala-Nissilä kuvaa.
 
Hänen mukaansa Suomen suunnan muuttaminen edellyttää, että vahvaa yrittämistä, työntekoa ja terveen järjen käyttöä estävää byrokratiaa puretaan.
 
- Keskustan tavoite on rakentaa työllistävää, omatoimisten ihmisten Suomea, joka perustuu enemmän luottamukseen. ”Hallintoalamaisuudesta” pitää päästä eroon, Ala-Nissilä linjaa.
 

Norminpurkutyöryhmät ovat tähän mennessä laittaneet tai ovat laittamassa liikkeelle ministereille muun muassa seuraavia asioita:

 
1.    Kansalaisen arjen ja vapaaehtoistoiminnan helpottaminen (työryhmää vetää ed. Hanna Kosonen)
 
•    Tapahtumaluvat jatkossa yhdestä paikasta.
•    Kaikilla kansalaisilla on oltava oikeus verkkotunnuksiin.
•    Rahankeräys on muutettava lupamenettelystä ilmoitusmenettelyksi.
•    Hygieniapassivaatimuksiin liittyvän byrokratian keventäminen; riittää, jos yhdellä tapahtumajärjestäjän edustajalla koulutus ja hän vastaa tapahtumahygieniasta.
 
2.    Yritystoiminnan ja investointien helpottaminen (työryhmää vetää ed. Marisanna Jarva)
 
•    Mikroyritysten kirjanpito on mahdollistettava tiliotepohjaiseksi.
•    Ansiosidonnaisen päivärahan maksaminen yrittäjän starttirahaksi määräajaksi on mahdollistettava.
•    Yrityksen lopettaminen ja "pöytälaatikointi" tulee tehdä mahdolliseksi omalla ilmoituksella kaupparekisteriin.
•    Pienimuotoinen kullanhuuhdonta tulee mahdollistaa jatkossakin, eikä sitä tule rinnastaa varsinaiseen kaivostoimintaan.
 
3.    Maatalouden sääntelyn helpottaminen (työryhmää vetää ed. Pertti Hakanen)
 
•    Nitraattiasetuksen muutos
•    Peltopinta-alojen mittaukset yhteistyössä meppiryhmän kanssa
•    Kotieläintilojen uusiin tilavaatimuksiin merkittävä lisäys siirtymäaikoihin
•    Kemera-lain mukainen rahoitushakemuksen yksinkertaistaminen
•    Pienteurastamoiden tuotantomäärä nostetaan 1000 eläinyksiköstä 5000 eläinyksikköön vuodessa
 
4.    Rakentamisen sääntelyn ja kustannusten karsiminen (työryhmää vetää ed. Ari Torniainen)
 
•    Poikkeamistoimivalta ELY-keskuksilta kunnille: rantarakentaminen, vähäiset rakennusoikeuden muutokset, suojelumääräykset, asemakaavan hyväksymisestä johtuva rakennuskielto
•    Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen ympäristöministeriön vahvistamisesta luopuminen
•    Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi, myös muut käyttötarkoituksenmuutokset
•    Maalämmön, aurinkopaneelien ja –keräimien asentaminen pelkällä ilmoitusmenettelyllä
•    Yksityiskohtaiset kaavamääräykset ja rakennusjärjestykset pois, autopaikka-, väestönsuoja- ja esteettömyysvaatimuksiin huojennusta, kevyet kyläkaavat, suunnittelutarvealueiden tarpeellisuuden tarkastelu
•    Rakennuslupajärjestelmän yhtenäistäminen: samat kaavakkeet, sähköinen lupajärjestelmä, samat käytännöt mm. naapurien kuuleminen
 
5.    Kaupan alan edistäminen sekä terveen ja reilun kilpailun lisääminen
(työryhmää vetää ed. Markku Rossi)
 
•    Vähittäiskaupan ja parturi-kampaamojen aukioloaikojen vapauttaminen
•    Tiettyjen palveluiden, kuten kuntosalien ja tatuointi- ja lävistyspalveluiden, toiminnan ilmoitusvelvollisuus poistumassa
•    Verkkokaupan myyntirajoituksien tarkastelu

Tule mukaan rakentamaan työllistävämpää, omatoimisten ihmisten Suomea, jossa terveen järjen käyttö on sallittu!

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajisto

 Ryhmäjohto.jpg

 Elsi Katainen            Matti Vanhanen            Markus Lohi


» Tykkää Facebookissa!