Puoluekokousaloitteen tekijöille

Naulaus-Tiles-iso-kuva.jpg
Keskusta.fi / Politiikka / Aloitteet / Puoluekokousaloitteen tekijöille

Puoluekokousaloitteet viimeistään 8.3.2018

Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat vii­meistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta puo­luehallitukselle kirjalli­sesti esit­täneet. Jäsenyhdistyksiä ovat Keskustan paikallisyhdistykset ja muut perusjärjestöt, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset keskusjärjestöistä aina paikallistasolle saakka.

Sotkamon puoluekokoukseen aloitteet on toimitettava osoitteeseen aloitteet@keskusta.fi viimeistään 8.3.2018.

Myöhästyneitä aloitteita ei oteta puoluekokouksen käsiteltäväksi vaan 8.3.2018 jälkeen tulleisiin aloitteisiin vastaa puoluehallitus.

Millainen on hyvä aloite?

Aloitteen tulee sisältää sitä kuvaava otsikko. Aloitteen ytimen muodostaa siihen sisältyvä esitys jonkun poliittisen, muuten yhteiskunnallisesti tärkeän tai Keskustan omaan toimintaan liittyvän asian päättämiseksi tai edistämiseksi.  Lisäksi aloitteet sisältävät usein perusteluja ja muuta taustoitusta tälle esitykselle.

Saapuneet aloitteet luokitellaan aluksi aihepiireittäin ja lähetetään puolueen työryhmien ja muiden valmisteluelinten käsiteltäviksi. Siksi on tärkeää, että aloite sisältää vain yhden politiikan lohkon tai aihepiirin asioita. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja kulttuuriasioita ei kannata ”ahtaa” samaan aloitteeseen, vaan tällaisissa tapauksissa on syytä tehdä kaksi erillistä aloitetta.

Aloitteiden tekninen käsittely ja luokittelu on aikaa vievää työtä. Juuri siksi aloitteiden lähettämistä toivotaan helposti käsiteltävässä muodossa  joko sähköpostiviestin tekstikentässä tai erillisessä word-liitteessä (ei pdf).

Lisätietoja: poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen ilkka.miettinen@keskusta.fi p. 050 56 66 189.