Sauvon Keskusta näkee, että Sauvon peruskoulun laajennus on Sauvon kunnan tärkein hanke. Kunnalla on paljon erilaisia investointitarpeita, mutta toimiva ja turvallinen koulu on pantava näistä etusijalle. Koulun laajennus on tarpeen, koska huonokuntoisista piharakennuksista on luovuttava ja varhaiskasvatuksen liittäminen koulun yhteyteen lisäisi joustavuutta varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen välillä. Sauvon kunnan taloudellinen tilanne on haastava, mutta laadukkaasta koulutuksesta ei voida tinkiä.