KUNTATAVOITTEET

e588078_9ec085a756f77c6d42b98566da757c8a.jpg

Raision Keskustan kuntavaaliohjelma vuosille 2017 - 21

Keskusta puolustaa elinvoimaista kotikaupunkiamme

- kunnan ja maakunnan välisen yhteistyön on oltava  vahvaa, aktiivista ja asukkaita palvelevaa

- päätösvallan tulee olla itsenäistä ja lähellä  asuinkuntaamme

- eri elämäntilanteissa olevien kuntalaisten asuin- ja  elinympäristön tarpeet tulee huomioida joustavasti uusissa  ja päivitettävissä kaavoissa

Keskusta puolustaa lähipalveluita

- sote-palveluiden toimipisteiden tulee sijaita Raisiossa

- paikallisia monipalveluyhteisöjä ja niiden toimintaa tulee kehittää ja ylläpitää

Esimerkkeinä

 • 1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 • ikä – ja perheneuvolat

 • nuorison kohtaamispaikat ja harrastustoiminta

- kunnan tulee tukea asukkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen aktiivisuutta

- kuntalaisten terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitäminen  ja edistäminen tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa

Keskusta puolustaa viihtyisää elinympäristöä

- virkistys- ja puistoalueet pidetään raisiolaisten käytössä ja niitä kehitetään edelleen

- liikunta- ja kulttuuripalvelut säilytetään hyvätasoisina ja niitä kehitetään edelleen

- kunnan tulee varmistaa monipuolinen ja riittävä  asuntotarjonta eri elämäntilanteissa oleville asukkailleen

Keskusta puolustaa elinvoimaista yritystoimintaa ja

tukee työllistymisen mahdollisuuksia

- Raisio elinkeinoelämän, työllistymisen ja yrittämisen  moottoriksi

- toimivien liikenneväylien kehittäminen, uusien  liikenneväylien luominen ja mm. Uudenkaupungin  junaradan käytön tehostaminen

 • Fölireittien ja vuorojen lisääminen, fölix-palvelun laajentaminen

 • Myllyn liikenneyhteyksien parantaminen Kuloistentien jatkeella Satakunnantielle

- elinvoiman ja kasvuvaran mahdollistaminen  monipuoliselle yritysrakenteelle

 • ammattiin valmistuvia kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyteen

- vahva panostus nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen  ennaltaehkäisyyn 

huolenpitoa huom..jpg


 ---------------------------------------------------

Jos olet samaa mieltä, tue Keskustan toimintaa!  

Vain vahvistuva Keskusta voi turvata kotikaupunkimme Raision itsenäisyyden ja sen hyvät lähipalvelut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nykyinen valtuustöryhmä - valtuutetut ja varavaltuutetut aakkosjärjestyksessä:

 

Emmi Haavisto.jpg

Emmi Haavisto, opiskelija, VARA


Erkki Haavisto.jpg

Erkki Haavisto,
agronomi. VALTUUTETTU


Mikko Kaamanen.jpg

Mikko Kaamanen,
metsätalousinsinööri. VARA

 

Mirjam Karila.jpg

Mirjam Karila, sosionomi.
 VALTUUTETTU


      


Lauri Laukkanen.jpg

Lauri Laukkanen,
agrologi, VARA


 
Kalle Myllymäki.jpg

Kalle Myllymäki,
maahanmuuttopäällikkö
.
VALTUUTETTU