Uutiset ja tapahtumat

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Parainen / Uutiset ja tapahtumat

Kaarina ja Parainen ministeriön virheen uhreja?

Valtiovarainministeriö teki ministeri Henna Virkkusen johdolla päätöksen, jonka mukaan Kaarinan kaupungin on pakko osallistua erityiseen kuntajakoselvitykseen Turun alueella. Tälle tehtävälle annettiin myös määräaika, jonka mukaan selvityksen on valmistuttava 30.9.2014 mennessä. Tämä päätös koski myös 16 muuta alueen kuntaa, Turku mukaan lukien.

Päätös on yksiselitteisesti kuntarakennelain vastainen. Kuntarakennelain 4 h §:ssä säädetään selvitysvelvollisuuden määräajasta. Kuntarakennelain mukaan 4 h §:n voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Määräajan voimaantulosta ei ole kuitenkaan tällä hetkellä säädetty mitään.

Perustuslakivaliokunnan mukaan määräajan tulee olla vähintään 6 kk sen jälkeen kun SOTE -laki on säädetty. SOTE -laki luonnos on vasta lausuntokierroksella ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman aikataulun mukaan lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014 ja voimaan vasta vuoden 2015 alusta.

Nyt määrätyn selvitystyön määräaika on siis epärealistinen ja lainvastainen, eikä kuntien olisi pakko olla tässä selvitysprosessissa mukana. Onkin resurssien haaskausta olla mukana tekemässä liitosselvitystä täysin keskeneräisillä ja puutteellisilla tiedoilla. Vasta sen jälkeen kun kuntauudistuksen eri elementit ovat koossa ja asiakokonaisuuteen liittyvät säädökset voimassa, voidaan arvioida mitä pitää selvittää ja minkä kunnan tai kuntien kanssa selvitetään.

Tähän epäkohtaan on mm. oikeuskansleri ottanut kantaa ratkaisussaan (OKV/501/1/2013) ja moittinut hallitusta ja virkamiehiä kuntauudistuksen valmistelusta ja kehottaa heitä ottamaan opiksi. Oikeuskansleri katsoo siis, että on perusteltua noudattaa samaa logiikkaa ”riittävistä tiedoista” olipa selvitys kuntarakennelain mukainen yleinen selvitys tai valtion asettama erityinen selvitys. Ratkaisu pohjaa hyvän hallinnon vaatimukseen.

Nykyinen tilanne vaikeuttaa myös Paraisten kuntaliitosselvitysprosessia. Paraisten valtuusto päätti viime vuoden lopussa aloittaa selvitystyön Kemiönsaaren kanssa, vaikkei siihen mitään velvoitetta tuolloin ollutkaan. Myöhemmin on ilmennyt tahtoa ja halukkuutta suorittaa selvityksiä mahdollisesta yhteistyöstä tai kuntaliitoksesta myös Kaarinan kanssa. Ongelmana on se, että mm. Paraisten kaupunginjohtaja ja suurin osa valtuutetuista on siinä virheellisessä käsityksessä, että Kaarinalla ei olisi muita vaihtoehtoja ja olisi itse asiassa pakotettu selvitysprosessiin Turun kanssa. Pakotettu toki on, mutta laittomin perustein, joten muitakin vaihtoehtoja on.

Viimeisimmässä valtuuston kokouksessa 28.1.2014 kaupunginjohtaja Folke Öhman kertoi, että hänet sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat on kutsuttu keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja kuntaliitoksesta Kaarinaan 11. helmikuuta. Kun asiaa yritettiin saada valtuuston keskusteluun kiireellisenä asiana (ennen kokousta), puheenjohtaja kieltäytyi ottamasta asiaa käsittelyyn. Tämä oli demokratian kannalta huono ratkaisu, sillä nyt ei neuvotteludelegaatio saanut ohjeistusta valtuustolta siitä, miten keskusteluissa Kaarinassa tulisi menetellä. Asiasta ei myöskään saatu merkintää valtuustokokouksen pöytäkirjaan puheenjohtajan diktatorisen menettelyn seurauksena.

Toivoa sopii, että Kaarinan kokous yhteistyöstä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueella sujuu hyvässä hengessä ja asiat käsitellään avoimesti ja analyyttisesti sulkematta mitään vaihtoehtoa pois esim. ennakkoluuloihin pohjautuen.

Janne Ahonen
Puheenjohtaja
Keskustan Paraisten paikallisyhdistys ry
KUNTALIITOKSISTA (22.3.2012 Paraisten Kuulutukset)

Keskustan Paraisten paikallisyhdistys kokoontui Nauvoon keskustelemaan ajankohtaisista asioista, mm. kuntaliitoksista yleisesti ja erityisesti lähialueilla. Kuntaliitoskysymyksestä käytiin hyvin perusteellinen ja pohdiskeleva keskustelu, jossa huomioitiin mahdolliset liitoshyödyt ja haitat. Keskustelijoiden yhteisenä näkemyksenä oli, ettei esimerkiksi Paraisten ja Kemiönsaaren liittymisestä ole kuitenkaan juuri hyötyä.  Alueiden maantieteellinen hajanaisuus estää kiinteän yhteistyön ja tulisi olemaan hyvin vaikea yhdistää palveluja tai edes hallintoa siten, että saavutettaisiin tehokkaasti ns. synergiaetuja.

Palvelujen uudistamista ja kehittämistä voidaan toki tehdä ilman liitoksiakin. Kumpikin kunta voi itsenäisesti kehittää palvelujaan ilmansuuntaan, joka on taloudellisesti soveliain. Tässä katse kääntyy Paraisten kohdalla Turun tai Kaarinan suuntaan.

Hallitus on väläytellyt mm. pakkokeinoja liittymisen vauhdittamiseksi ainakin joissakin kunnissa. Mitä nämä pakkokeinot tulevat sitten olemaan, jää nähtäväksi. Ei kuitenkaan ole nähtävissä, että Paraisten ja Kemiönsaaren liittymistä sentään ajettaisiin pakolla ainakaan hallituksen toimesta.

Paikallisyhdistyksen kokouksen näkemyksenä olikin, ettei kuntaliitosta alueella tule toteuttaa vapaaehtoisesti eikä alistua helposti mahdolliseen pakkoonkaan. Varauksena tähän kannanottoon todettiin, että tilanne muuttuu selkeästi, jos Paraisten ja Kemiönsaaren välille rakennetaan silta. Sillasta olisi toki hyötyä itsenäisillekin kunnille. Silta laajentaisi kummankin kunnan työssäkäyntialuetta sekä lisäisi varmuudella matkailu-, ym. yritystoiminnan toimintaedellytyksiä alueella. Sillan rakennuskustannuksiin tulisi saada kuitenkin merkittävä valtion panostus.

Janne Ahonen
Puheenjohtaja
Keskustan Paraisten paikallisyhdistys ry

Uutisia

Tavataan

 

 • saaristo.jpg

  Saaristoasiain-toimikunta vastustaa yhteysalusten maksukokeilua

  19.12.2016

  Varsinais-Suomen Keskustan saaristoasiaintoimikunta vastustaa lausunnossaan valtioneuvoston asetuksen sisältöä. Yhteysalukset ovat perusedellytys saaristossa asumiselle ja elämiselle - elinehto, jota ei saa hävittää.

 • Ranta saaristo.jpg

  Syyskokous otti kantaa metsien ja saariston puolesta

  21.11.2016

  Keskustan Varsinais-Suomen piirin syyskokous kokoontui Kemiönsaarella 19.11.2016 ja otti kantaa metsien hiilinielu- sekä merimetso ja hylje-kysymykseen. Lisäksi kokous kannatti Satu Simeliuksen valintaa Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

 • piirikokous 191116.jpg

  Syyskokouksen valinnat

  20.11.2016

  Piirikokous valitsi Jani Kurvisen jatkoon piirin puheenjohtajaksi sekä varapuheenjohtajiksi Annina Ruotun (uusi) sekä Anna Sirkiän myös jatkoon.

 • SIMELIUS3438P.jpg

  Piirihallitus: Satu Simelius Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

  22.9.2016

  Varsinais-Suomen Keskustan piirihallitus esittää Satu Simeliusta Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

 • piippo-aino.normal.jpg

  V-S Keskustanaiset sai uuden järjestösihteerin

  11.8.2016

  V-S Keskustanaisten järjestösihteerinä elokuun alusta alkaen toimii tradenomi Aino Piippo.

 • Työnhakuilmoitus Vesaiset Nuoret Naiset.jpg

  Töitä tarjolla!

  15.4.2016

  Haemme TOIMINNANJOHTAJAA / JÄRJESTÖSIHTEERIÄ Työ on kokoaikatyö, mutta kokonaistyöaika jakaantuu kolmen eri yhdistyksen kesken. Kolmena päivänä viikosta työntekijän päätoimena Vesaisten Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtajan toimi. Kaksi muuta päivää jakaantuvat puoliksi Varsinais-Suomen Keskustanuorten ja Keskustanaisten järjestösihteerin tehtävien parissa.

 • Annina Ruottu 2.jpg

  Vuosikokous: Annina Ruottu Keskustan varapuheenjohtajaksi

  11.4.2016

  Varsinais-Suomen Keskustan piirin vuosikokous on vahvasti piirin oman ehdokkaan Annina Ruotun tukena Keskustan varapuheenjohtajakampanjassa.

 • Vuosikokousväkeä Koski Tl 09042016.jpg

  Vuosikokous: Sote-uudistus selkiytyy ja edistyy

  11.4.2016

  Varsinais-Suomen Keskustan vuosikokous Koskella Tl kiitti sote-uudistuksen edistymisestä ja toivoi, että jatkossa pidetään huolta lähipalveluiden tarjoamisesta.

 • Apila kädessä.jpg

  TOK vaalit 4.-13.4.2016

  1.4.2016

  Tutustu Keskustan ehdokkaisiin TOK:n vaaleissa 2016. Postivaalit 4.-13.4.2016.

 • Ruottu Annina 400x600.jpg

  Piirihallitus tukee Annina Ruottua Keskustan varapuheenjohtajaksi

  16.3.2016

  Varsinais-Suomen Keskustan piirihallitus on kokouksessaan 15.3. päättänyt tukea lietolaista Annina Ruottua lähtemään ehdokkaaksi Keskustan varapuheenjohtajakisaan. Ruottu on ilmoittanut aiemmin harkitsevansa ehdokkuutta.

Edellinen 1 2 3 ... 5 6 7Seuraava