Lautakunnat

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta
Koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja matkailulautakunta
Maaseutulautakunta
Sosiaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninenlautakunta
Terveyslautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta