Etusivu

KANNANOTTO

15.10.2014

Kuka välittää - kuntalaista kuunneltava

Kuntaliitosten seurauksena Porin kaupunki kasvaa, alueellinen luottamushenkilöiden määrä välttämättä ei. Näin alueellinen tiedon kulku luottamushenkilöiden kautta ei kaikilla alueilla tule toeutumaan. Kaikessa suunnittelussa tulisi korostaa suunnitelmien soveltumista alueen oloihin ja paikallisiin tarpeisiin. Ensisijainen tavoite elinvoimaisuuden takaamiseksi on taata toimiva suhde asukkaiden ja paikallisyhteisön välillä asuinpaikasta riippumatta.
 
Kaupunkiin olisi perustettava kylien yhteistyö- ja edunvalvontajaosto, joka takaisi Porin alueen etäisimpienkin asukkaiden äänen kuuluvuuden päätöksenteossa. Se kehittäisi alueiden ja toimijoiden yhteistyötä sekä niiden laajamittaista yhteisvaikutusta. Näin toimien alueelle tärkeitä asioita tuodaan päättäjien tietoisuuteen, edistetään niiden toteutumista sekä myös ennakoidaan erilaisia kehitystrendejä. Paras tulos saadaan aikaan joukkueena, kun eri osapuolet kaupungin tasolta kyliin sekä valtakunnan tasolle saakka, toimivat yhteisen päämäärän hyväksi.

Pori 15.10.2014

Keskustan Porin kunnallisjärjestön johtokunta 15.10.2014 Pori

Lisätietoja:

Keskustan Porin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Juha Kantola, 044 502 9669

Keskustan Lavian kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Alpo Uusiniemi, 0400 287 705

 

KANNANOTTO

29.8.2014

 

Sotaveteraanien ateriapalvelu ja valokuituverkon laajentaminen

 

Keskustan Porin ja Lavian kunnallisjärjestöjen yhteistapaamisessa Söörmarkun nuorisoseurantalolla keskeiseksi keskustelunaiheeksi nousi ensi vuoden kuntatalous ja Lavian Poriin liittämisen käytännön toteutus. Porin perusturvan käynnistämä selvitys sotaveteraanien ateriapalvelujen kehittämiseksi sai kiitosta. Laviassa käytössä olevan mallin käyttöönottoa halutaan selvittää myös Porin alueella. Sotaveteraanille maksuton ateria lisäisi mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään.

Nopean valokuituyhteyden saaminen haja-asutusalueille lisää maaseudun elinvoimaisuutta ja lisää mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan kasvulle. Porin ja Lavian kunnallisjärjestöt esittävät, että Porin kaupunki käynnistää selvitystyön Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n kanssa valokuituyhteyden jatkamisesta entisen Noormarkun kunnan Lassilan ja Kairilan kylien alueille.

 

Pori 28.8.2014

Lavia-Pori yhteistapaaminen to 28.8. klo 19 Söörmarkun nuorisoseurantalo. Lisätietoja: Keskustan Porin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Juha Kantola, 044 502 9669