Hyvät Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön jäsenet, äänestäjät, tukijat ja näiden sivujemme mahdolliset muut lukijat.

Toivotamme kaikki sivujemme lukijat seuraamaan Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön ylläpitämiä nettisivuja. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan pitämään teidät ajan tasalla siitä, missä Kaavin keskusta menee, mihin me pyrimme, mitkä ovat tavoitteemme. Halutessanne voitte antaa palautetta. Sähköpostiosoitteitamme on näillä sivuilla.

KAAVIN KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA vv. 2013 - 2016

LÄHI JA PERUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN JA TURVAAMINEN

 • Perusopetus kokonaisuudessaan omassa kunnassa yhtenäiskoulu periaatteen mukaisesti.

 • Perusterveydenhoito, toimiva terveyskeskus palveluineen sekä ennalta ehkäisevän terveystyön kehittäminen.

 • Sosiaalitoimen kehittämisessä laitoshoidon lisäksi, huomioitava kotihoidon henkilöstön riittävyydestä ja lisättävä omaishoidon tukea.

YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET HUOMIOITAVA JA KEHITETTÄVÄ

 • Kunta huolehtii siitä, että yritystoiminnan perusinfrastruktuuri toimii mutta ei ota yritystoiminnalle kuuluvia riskejä ja vastuita.

 • Vahvistetaan Kaavin toimintaa Koillis-Savon kaupan ja palveluiden keskuksena.

 • Lisätään oman kunnan yrittäjien palveluiden käyttöä huomioiden myös lähiruoka.

 • Tehostetaan yrittämiseen liittyvää opastusta ja tukea etenkin alkaville yrittäjille.

 • Tuetaan maaseutuyrittäjyyttä.

 • Vahvana tavoitteena työpaikkojen lisääminen ja työttömyyden vähentäminen

KAAVOITUS JA TONTTIPOLITIIKASSA HUOMIOIDAAN KOKO KUNNAN ALUE

 • Tavoitteena koko kunnan asuttuna pitäminen.

 • Kuntalaisten ja kuntaan muuttajien toiveita otetaan huomioon monipuolisella tonttitarjonnalla.

 • Huolehditaan, että vuokra-asuntotuotanto on tarpeen mukaista.

 • Laajakaistapalvelut haja-asutusalueelle.

JATKETAAN TALOUDEN PITÄMISTÄ TASAPAINOISENA

 • Jatketaan huolellisesti harkittuja investointeja, huomioiden kunnan kehittämistarpeet.

 • Jatketaan sellaisten kiinteistöjen myyntiä jotka eivät ole kunnalle tarpeellisia.

 • Huolehditaan henkilöstön koulutuksesta ja riittävyydestä, sekä luodaan uusia toimintamalleja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

KAAVIN SÄILYTTÄMINEN ITSENÄISENÄ KUNTANA TAKAA PARHAITEN PALVELUIDEN SÄILYMISEN KAAVILLA

 • Lisätään Kaavin viihtyvyyttä hyvänä asuinympäristönä.

 • Jatketaan yhteistyön kehittämistä eri yhteistyötahojen kanssa.

 • Varaudutaan mahdollisiin valtion asettamiin taloudellisiin ja muihin toimenpiteisiin.