Keskusta Tyrnävällä

Rokua, yhteiskuva.jpg
Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Kunnat / Tyrnävä / Keskusta Tyrnävällä

Keskusta Tyrnävällä

KUNNALLISVAALIT 2008

KESKUSTAN VAALITEEMAT TYRNÄVÄLLÄ

I Yhdessä eteenpäin

Tyrnävä on kehittyvä ja elinvoimainen kunta. Täällä ihmisten on hyvä ja turvallista asua ja rakentaa tulevaisuuttaan. Jo pitkään jatkuneen kunnan suotuisan kehityksen taustalla on ollut vahva näkemys kunnan kehittämisen tavoitteista ja halu puhaltaa yhteen hiileen. Tyrnävän Keskustalaiset haluavat jatkaa tällä ladulla. Yhteistyön kulttuuri ei synny itsestään; se vaatii vastuun kantamista.

II Kunta kuntalaisia varten

Kunta päättää kuntalaisten kannalta monista tärkeistä asioista. Kunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille heidän tarvitsemansa peruspalvelut. Silloin on kysymys terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden, peruskoulutuksen ja päivähoidon järjestämisestä kuntalaisille. Ei ole yhdentekevää, kuka kunnallisia päätöksiä tekee.

Tyrnävän Keskusta haluaa Tyrnävän olevan sivistyskunta, joka satsaa koulutukseen, osaamiseen ja kulttuuriin. Nuorten hyvinvoinnista ja harrastusmahdollisuuksista on huolehdittava. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulevalla vaalikaudella erityisiä haasteita ovat vanhustenhuollon ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tärkeintä on huolehtia palveluiden saatavuudesta ja kuntalaisten hyvinvoinnista. Tyrnävän kunnan on tehtävä kaikissa olosuhteissa itsenäisiä ratkaisuja omista lähtökohdistaan. Itsenäisyyttä on myös joustava kyky yhteistyöhön palveluiden tuottamisessa.

III Kolmen kärjen Tyrnävä

Tyrnävällä on kolme kehittyvää taajamaa: Kirkonkylä, Temmes ja Murto. Näiden lisäksi on eläviä kyliä nauhamaisesti rakentuneena jokien varsille.

Kunnallisten palveluiden saatavuus kaikissa taajamissa on turvattava. Taajamien ja kylien kehittämisessä on annettava painoa ympäristön ja viihtyisyyden säilymiselle ja elinvoimaisuuden edistämiselle. Tyrnävän omaleimaisuutta on vaalittava. Välittämistä ja yhteisöllisyyttä on rakennettava, koska se parantaa kaikkien hyvinvointia. Uusien ja vanhojen asukkaiden on tunnettava kunta omakseen.

Uudet mahdollisuudet yrittäjyyden synnyttämiseen on käytettävä aktiivisesti hyväksi. Tyrnävän luontaisen vahvuuden, maaseutuyrittäjyyden toimintaedellytyksistä on huolehdittava kunnan kasvaessa.