Tervetuloa Siikajoen Keskustan kunnallisjärjestön sivuille!

Keskustan Siikajoen Kunnallisjärjestö ry:n kunnallisvaaliohjelma 2013-2016

o Itsenäisenä säilyvä Siikajoki takaa elinvoimaisena maaseutukuntana hyvän ja moni-ilmeisen asumisympäristön sekä yrityskulttuurin.

o Siikajoen lapsiystävällisyys näyttäytyy vahvasti perheiden tarpeiden mukaisina päivähoitopalveluina ja turvallisina lähikouluina. Siikajoki toteuttaa tulevan valtuustokauden aikana Ruukin koulun, yläkoulun ja Siikajoen lukion peruskorjaukset.

o Kehitämme tiiviissä yhteistyössä kuntalaistemme tarpeiden mukaisia hyvinvointi-, ammatillisen koulutuksen-, maaseutuhallinnon-, ja elinkeinoelämän palveluja ympäristökuntien kanssa.

o Tuemme omaishoitajia arvokkaassa kotityössä sekä lapsiperheiden kotiavun järjestämistä.

o Kannustamme nuoriamme omakohtaiseen yrittämiseen. Seudullisen yhteistyöprojektin avulla tarjoamme kaikille peruskoulutuksensa päättäville nuorillemme jatkokoulutus- tai työhön oppimispaikan.

o Mielestämme Maaseutuopiston ja MTT:n tutkimusaseman toiminnan jatkuvuus takaa maaseutuelinkeinojen kehittymisen kunnassamme.

o Innostamme asukkaitamme terveiden elintapojen omaksumiseen, oman elämän hallintaan ja kuntonsa hoitamiseen satsaamalla joukkoliikuntapaikkojen ylläpitoon.

o Olemme aktiivisia yhteydenpidossa Elyn suuntaan tieverkon peruskunnon parantamiseksi ja yksityistieavustusten rahoituksen palauttamiseksi.

o Vahvistamme kuntamme yritystoiminnan edellytyksiä, isojen asuntotonttien ja perheasuntojen tarjoamista koko kunnan alueella.


Kunnassamme toimii keskustan paikallisyhdistyksiä joka kylällä, Keskustanaisten ja Keskustanuorten toimintaan voit myös osallistua

Ota rohkeasti yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan meille kaikille tärkeisiin yhteisiin asioihin.

Tavataan