Hallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista viisi on Keskustalaista.

Kunnanhallituksen Keskustalaiset jäsenet:

Kari Virolainen, puheenjohtaja

Pöhnäntie 31
91980 Lumijoki

Raija Kittilä, varapuheenjohtaja
Karintie 23
91980 Lumijoki

Sirpa Hirvasniemi
Pappilantie 19
91980 Lumijoki

Veijo Juusola
Lukkarinkuja 20
91980 Lumijoki

Jaana Ollakka
Petäjänkuja 34
91980 Lumijoki