Vaaliohjelma

Keskustan Liperin kunnallisjärjestön vaaliohjelma 2012


KOKO KUNNAN TASAPAINOINEN KEHITYS
    
     Kannatamme:


     apilanavi.gif kunnan eri alueiden kehittämistä tasapainoisesti.
     apilanavi.gif
maankäytön ja palveluiden suunnittelemista pitkäjänteisesti.
     apilanavi.gif
haja-asutusalueiden elinkelpoisuuden tukemista kehittämällä mm. vesi- ja jätevesihuoltoa
          sekä laajakaistayhteyksien rakentamista.
     apilanavi.gif
liikenneturvallisuutta, asumista ja elinkeinoelämää edistävien hankkeiden eteenpäin viemistä.
     apilanavi.gif
kunnallisten palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden sekä laadun turvaamista.
    
TERVE TALOUS

     Mielestämme:

     apilanavi.gif paras turva palveluiden ja kunnan vetovoimaisuuden säilymiselle on terve kuntatalous.
     apilanavi.gif taloudenhoidossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.
     apilanavi.gif valtionosuusleikkauksien johdosta kunnan omat verotulot ovat jatkossa entistä
          tärkeämmät toiminnan rahoittamisessa.
     apilanavi.gif panostukset elinkeinoelämän kehittämiseen ovat välttämättömiä. Kunnassamme
          keskeisiä ovat pienet- ja keskisuuret yritykset sekä maaseutuyrittäjyys.
     apilanavi.gif Liperin tulee pyrkiä tasapainoiseen väestönkasvuun.

ERI-IKÄISET KUNTALAISET
    
     Tuemme:


     apilanavi.gif vaihtoehtojen tarjoamista vanhusten asumispalveluissa:
          apilanavi.gifapilanavi.gif omaishoidontuki,
          apilanavi.gifapilanavi.gif kotiin annettavat palvelut,
          apilanavi.gifapilanavi.gif palveluasuminen,
          apilanavi.gifapilanavi.gif laitoshoito sitä tarvitseville.
     apilanavi.gif perheiden mahdollisuutta valita asuin-/ rakennuspaikkansa – taajamassa tai maaseudulla,
          ilman keinotekoisia esteitä.
     apilanavi.gif mahdollisuutta vaikuttaa lasten päivähoidon järjestämiseen perheelle sopivalla tavalla.
          apilanavi.gifapilanavi.gif kotihoidontuen kuntalisä,
          apilanavi.gifapilanavi.gif perhepäivähoito,
          apilanavi.gifapilanavi.gif päiväkoti.
     apilanavi.gif toimenpiteitä, jotka lisäävät lasten- ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä.
     apilanavi.gif yhteistyötä, jolla on mahdollisuus tukea ja lisätä kuntalaisten harrastusmahdol-
          lisuuksia sekä nuorison vapaa-ajan toimintaa.

LIPERIN TULEVAISUUS
    
     Liperi tarvitsee:


     apilanavi.gif yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Liperin Keskusta kannattaa kotikuntamme itsenäisyyttä.
     apilanavi.gif joustavaa elinkeinopolitiikkaa sekä aktiivisuutta kaavoituksessa.
     apilanavi.gif poliittisten ryhmien välistä yhteistyötä. Keskusta on valmis yhteistyöhön kaikkien
          siihen kykenevien ja haluavien osapuolten kanssa.
     apilanavi.gif kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta yhteisiin asioihin.
     apilanavi.gif jatkossakin osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.


Kutsumme kaikkia liperiläisiä rakentamaan meidän Liperiä!