Uutisarkisto

Keskustan Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous 17.4.2016
Aluehallintouudistukseen liittyvä suunnitelma palo- ja pelastustoimen kokoamisesta viideksi pelastusalueeksi merkitsee Keskustan Pohjois-Karjalan piirin mielestä selvää toiminnallista ja taloudellista heikennystä maakunnan sisäiselle turvallisuudelle. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimii erittäin kustannustehokkaasti ja on järjestänyt ensihoitopalvelut esimerkillisellä tavalla.
Ainoana maassa Pohjois-Karjalassa on rakennettu pelastustoimen yhteyteen paikallisia pelastusryhmiä esimerkiksi myrskytuhojen ja muiden ennakoimattomien vaaratilanteiden varalle.
Yhteistyössä poliisin ja rajavartioston kanssa on parannettu laajojen harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluita.
Rajan ylittävä yhteistyö Venäjän raja,- tulli- ja pelastusviranomaisten kanssa on mahdollista vain, kun siinä on mukana paikallisena toimijana Pohjois-Karjalan rajavartiosto, jota ei organisatorisesti edes voi alistaa Kuopiosta johdetulle pelastuslaitokselle.
Keskustan Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous esittääkin, että pelastuslaitosten yhdistämisen sijaan koko maahan sovelletaan maakunnan hyviä käytänteitä, jolloin koko maan pelastustoimen tehokkuutta saadaan parannettua ja asukaskohtaisia kustannuksia alennettua. Onnettomuustilanteissa suuruuden ekonomia ei toimi, koska avun pitää olla lähellä.
Juha Sipilän hallitus on tehnyt useita tärkeitä linjauksia Suomen talouden ja työllisyyden parantamiseksi.
Keskustapiiri suhtautuu luottavaisesti palkansaajajärjestöjen käsittelyssä olevan kilpailukykysopimuksen syntymiseen. Historiallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen etenee, joskin vaatii vielä monien yksityiskohtien tarkentamista.
Siun Sote –hanke on aloittanut hyvin sote asioiden järjestämisen myös tukipalveluiden yhtiöittäminen on edennyt. Syntyvillä sotealueilla on turvattava 24/7 ensihoidon ja päivystävän sairaalan toiminta.
Hallituksen viime tiistaina julkistama työllisyys- ja yrittäjyyspaketti on otettu myönteisesti vastaan sekä elinkeinoelämän puolella että työhallinnossa. Paketti madaltaa työllistämisen ja työllistymisen kynnystä, kannustaa suomalaisia itsensä työllistämiseen ja hakee uusia työllistämisratkaisuja erilaisten kokeilujen avulla. Hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että se kantaa aidosti huolta ja vastuuta Suomesta ja suomalaisista ja pystyy tekemään tulevaisuutta rakentavia päätöksiä.
Keskustan Pohjois-Karjalan piiri tukee Olli Riikosen valintaa Keskustan puoluesihteeriksi. Kunnanjohtaja Riikonen tuntee Keskustan järjestötoiminnan ja politiikan tekemisen tavat, hän on vahva kunta- ja maakuntaosaaja. Musiikkimies Olli Riikonen arvostaa myös kulttuuriasioita.
Puoluevaltuuston jäseniksi valittiin
varsinaisiksi Rauli-Jan Albert, Kaisa Hiltunen, Tapio Tiimonen, Raili Tanskanen ja Tuula Parikka
varaedustajat ovat Seppo Toppi, Ville Toivanen, Reeta Rönkkö, Jukka Pöppönen ja Kari Pennanen