Keskusta Tampereella

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Tampere / Keskusta Tampereella

Keskusta Tampereella

Keskustan toimintaa Tampereella koordinoi Keskustan Tampereen Kunnallisjärjestö ry.

Sen tehtävänä on valita edustajat kunnallisiin luottamustehtäviin yhdessä valtuustoryhmän kansssa. Kunnallisjärjestön johtokunta seuraa aktiivisesti kunnallispolitiikkaa ja kokoontuu yhdessä valtuustoryhmän kanssa linjaamaan keskustalaisia kannanottoja noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa on usein mukana myös eri lautakuntien keskustalaisia jäseniä.

Kunnallisjärjestö hoitaa kunnallisvaalikampanjat sekä osallistuu muiden vaalien paikalliseen kampanjointiin (esim. eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, presidentinvaalit ja kirkollisvaalit).

Kunnallisjärjestöllä ja paikallisosastoilla on edustajat Pirkanmaan piirin yleisissä kokouksissa ja puoluekokouksissa.

Tampereella toimii lisäksi yhdeksän paikallisyhdistystä, keskustanuorten, keskustaopiskelijoiden sekä keskustanaisten osasto.

Keskustalaiset tapahtumat järjestetään usein eri yhdistysten yhteistyönä.

Kunnallisjärjestön johtokunta


Antti Juva pj.

Esko Erkkilä, varapuheenjohtaja
Titta Mattila, sihteeri
Seija Alatalo
Raija Kytöharju
Kaarina Peltomäki
Tarmo Aaltonen
Jorma Kuitunen
Esko Kärkkäinen
Matti Kaperi
Toivo Aura

Valtuutetut:
Timo Hanhilahti , apulaispormestari
Mikko Alatalo
Mikko Kriikku
Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Läsnäolo- ja puhevalta seuraavilla:
Pirjo Männistö, Keskustanuorten Tampereen yhdistyksen edustaja
Matleena Mikkonen Keskustanuorten Pirkanmaan piirin toiminnanjohtaja
Jukka Koivula, TOK:n edustaja